Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna PE-2F-PEO
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika ogólna PE-2F-PEO
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1076/1077
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 2119
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrzej Ciążela
Literatura:

Literatura i tematyka ćwiczeń z pedagogiki ogólnej dla studiów niestacjonarnych do układu 12 godzin wykładu 15 godzin ćwiczeń.

Układ 15 godz. ćwiczeń w 5 odcinkach

1) Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/ Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2) Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/ Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3) Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4) Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/ Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5) Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6) Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

7) Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

8) James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

9). Margaret Mead, Kultura i tożsamość . Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

10) Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11) Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje

Zakres tematów:

Pedagogika ogólna jako samowiedza pedagogiki. Miejsce pedagogiki ogólnej w strukturze pedagogiki. Rodzaje myślenia o wychowaniu a naukowy charakter pedagogiki. Myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne magiczne,mistyczne, religijne, techniczne filozoficzne , praktycystyczne, moralistyczne, estetyczne ideologiczne. Metodologiczne podstawy pedagogiki. Spór agnostycznego i realistycznego realistycznego podejścia do nauki jako przeslanka wspólczesnych dyskusji o pedagogice i jego konsekwencje. Strukyura nauk pedagogicznych .Redukcjoniam i antyredukcjonizn w pedagogice. Humanistyczne podejście do uprawiania pedagogiki.

2. Podstawowe wymiary refleksji nad edukacją w ujęciu statycznym.

A) Rozwój biologiczny i psychiczny

B) .Socjalizacja.

C) .Kulturacja.

D) Polityzacja.

Temporalny aspekt refleksji nad edukacją.

Edukacja jako wychowanie dla przyszlosci.

Perspektywa adaptacyjna i perspektywa kreacyjna. Możliwość syntezy obu perspektyw.

3. Edukacja a spoleczeństwo industrialne.

Edukacja a społeczeństwo postindustrialne.

Edukacja w świetle teorii postindustria;lizmu

a edukacja w świetle filozofii

postmodernizmu. Konsympcjonizm a

edukacja. Globalizacja jako wyzwanie dla

edukacji. Edukacja a ochrona środowiska.

Edukacja drogą ku alternatywnej cywilizacji

humanistycznej.

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna, analiza tekstów, dyskusja nad tekstem, przygotowanie prezentacji przez studenta

Metody i kryteria oceniania:

ganizacja pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - Student zna bardzo dobrze tematykę wykładu i potrafi wiedzę tę zaprezentować w elokwentnych wypowiedziach.

Ocena dobra - student wykazuje zrozumienie zaprezentowanych treści i potrafi przedstawić je w rozwiniętej wypowiedzi.

Ocena dostateczna - student zna główne wątki podjętej problematyki i potrafi je przedstawić w spójnej wypowiedzi na co najmniej dwa z trzech podanych tematów.

zaliczenie ćwiczeń na zal.

Wymagania zaliczeniowe - ćwiczenia:

• obecność na ćwiczeniach

• znajomość tekstów,

• aktywność na zajęciach

• realizowanie zadań wyznaczanych przez prowadzącego. pisemnego sprawdzianu opartego na odpowiedziach na pytania opisowe. (W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, możliwy

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZU/PE - PEK 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.