Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN] Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Wykład, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 [2019Ln] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Skibska J. (red.) (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. Kraków, Wydawnictwo Naukowe ATH.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP

Zakres tematów:

-19.04. Funkcjonowanie osób niewidomych, słabowidzących; osób niesłyszących, słabosłyszących i głuchoniewidomych; wykład na platformie Teams, przekazanie wykładów na platformie E-learning, przesłanie prezentacji oraz materiałów w formie pdf do samodzielnego opracowania:

- Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności.(s.166-240), Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

- Skibska J. (red.) (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. (s.183-201), Kraków, Wydawnictwo Naukowe ATH.

---------------------------------

-10.05.Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-wykład na platformie Teams, przekazanie wykładów na platformie E-learning, przesłanie prezentacji, materiałów do samodzielnego opracowania w formie pdf

- Aksamit D. (2019), Kobiety - matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (s. 13-58), Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności.(s.240-284), Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

------------------------------------------------

- 17.05.Proces rehabilitacji kompleksowej.Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej-

wykład na platformie Teams, przekazanie wykładów na platformie E-learning, przesłanie prezentacji oraz materiałów do samodzielnego opracowania w formie pdf:

Chrzanowska, I. (2017). Gerontologia (geragogika) specjalna - obszar koniecznych badań i refleksji pedagogiki specjalnej: wybrane zagadnienia. "Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej", 17, s. 117-141.

- Wojtasiak E. (2012). Rehabilitacja procesem kompleksowego przystosowania osób z niepełnosprawnością do życia społeczno-zawodowego. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 15–29). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), przekazanie materiałów, wykładów i zadań na platformie E-learning, wykłady online za pomocą platformy Teams

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie pisemnej (pytania testu jednokrotnego wyboru i pytania otwarte) formularz testowy zostanie udostępniony poprzez aplikację Forms APS w dniu 07.06. o godz. 10.30.

Uwagi:

GR. WYKŁADOWA I ZZ/PE

Studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz ze skanami materiałów, materiały zamieszczone na platformie E-learning http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet (logowanie poprzez USOS) oraz będą przeprowadzane wykłady online za pomocą Teams (link został przesłany grupie przez USOSmail); możliwe będą również konsultacje za pomocą narzędzi elektronicznych (email bszczupal@aps.edu.pl) oraz na platformie Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)