Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności społecznych w pracy socjalnej PS-3F-WUS
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty umiejętności społecznych w pracy socjalnej PS-3F-WUS
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:30 - 15:05
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-10 13:30 : 15:05 sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

1. Adler R.B.. Rosenfeld L.B., Protector II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2014.

1. Becelowska D, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

2. Gast L, Bailey M, Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014

3. Haman W, Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

4. Hennessey R, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014.

5. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996.

6. Kantowicz E, (red) Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia , Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2013.

7. Król-Fijewska M. Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa, 1993

8. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996.

9. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2002

10. Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

11. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa, 2000

12. Sutton C, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2004.

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie do przedmiotu - 19.02.2020 r.

II. Pojęcie umiejętności społecznych (umiejętności a kompetencje; znaczenie umiejętności społecznych w funkcjonowaniu społecznym; rodzaje kompetencji) - 26.02.2020 r.

III. Umiejętności społeczne w pracy socjalnej (znaczenie umiejętności interpersonalnych w zawodzie pracownik socjalny) - 04.03.2020 r.

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ:

IV. Podstawy autoprezentacji i wystąpień publicznych. Umiejętności społeczne w sytuacjach ekspozycji społecznej i sytuacjach formalnych.

Prezentacja Power Point "Podstawy autoprezentacji i

wystąpień publicznych" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r. (termin odesłania: 18.03.2020 r.)

V. Asertywność. Zachowania asertywne. Techniki zachowań asertywnych.

Prezentacja Power Point "Asertywność. Zachowania asertywne,

techniki zachowań asertywnych, umiejętności asertywnego postępowania" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 16.03.2020 r. (termin odesłania: 18.03.2020 r.)

VI. Wpływ społeczny. Techniki wywierania wpływu. Perswazja i manipulacja. Warunki skutecznej perswazji.

Prezentacja Power Point "Wpływ społeczny. Techniki wywierania wpływu. Perswazja i manipulacja. Warunki skutecznej perswazji" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 25.03.2020 r. (termin odesłania: 31.03.2020 r.)

VII. Komunikacja niewerbalna i komunikacja werbalna. Style komunikowania się, komunikacja niewerbalna i niewerbalna. Rodzaje komunikatów. Zakłócenia i bariery w procesie komunikacji.

Prezentacja Power Point "Komunikacja niewerbalna i werbalna. Style komunikowania się. Rodzaje komunikatów. Zakłócenia i bariery w procesie

komunikacji" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r.

Prezentacja Power Point "Bariery komunikacyjne" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r.

Prezentacja "Style komunikacji. Techniki skutecznego komunikowania

się - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 01.04.2020 r. (termin odesłania: 07.04.2020 r.)

VIII. Narzędzia skutecznego słuchania

Karta pracy studenta zawierająca wyjaśnienie poszczególnych technik aktywnego słuchania oraz warunków aktywnego słuchania oraz zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 08.04.2020 r. (termin odesłania: 15.04.2020 r.)

IX. Umiejętności mediacji i negocjacji w pracy z klientem. Techniki mediacyjne i negocjacyjne.

Prezentacja Power Point "Umiejętności mediacji i negocjacji w pracy z klientem. Techniki mediacyjne i negocjacyjne" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 15.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca wyjaśnienie poszczególnych technik aktywnego słuchania oraz warunków aktywnego słuchania oraz zadania do wykonania - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 15.04.2020 r. (termin odesłania: 21.04.2020 r.)

X. Udzielanie informacji zwrotnych.

Prezentacja Power Point "Informacja zwrotna" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca ćwiczenia i zadania dot. tematu - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 22.04.2020 r. (termin odesłania: 28.04.2020 r.)

dodatkowo: możliwość i zachęcenie do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=RNL8vLqKT8k

XI. Empatia. Współpraca. Uwaga innym.

Prezentacja Power Point "Empatia. Współpraca,Uwaga innym" - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 29.04.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca ćwiczenia i zadania dot. tematu - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.05.2020 r. (termin odesłania: 28.04.2020 r.)

XII. „Syndrom grupowego myślenia”; Etapy procesu grupowego. Warunki działania grupowego. Budowanie klimatu grupy.

Prezentacja Power Point "Syndrom grupowego myślenia" z komentarzem - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 05.05.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca ćwiczenia i zadania dot. tematu - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 06.05.2020 r. (termin odesłania: 12.05.2020 r.)

XIII. Samoocena. Budowanie „Ja”. Prezentacja PowerPoint "Samoocena. Budowanie i porozumiewanie się a „JA” z komentarzem - przesłana na adres mailowy grupy w dniu 13.05.2020 r.

Karta pracy studenta zwierająca ćwiczenia i zadania dot. tematu - przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 13.05.2020 r. (termin odesłania 19.05.2020 r.)

XIV. Relacje z innymi.

Prezentacja Power Point "Relacje z innymi" przesłana na adres mailowy grupy w dniu 20.05.2020 r.

Karta pracy studenta zawierająca ćwiczenia i zadania dot. tematu - przesłana elektronicznie na adres grupy w dniu 20.05.2020 r. (termin odesłania 26.05.2020 r.)

XV. Funkcjonowanie społeczne człowieka. Omówienie pracy zdalnej oraz poruszanych zagadnień podczas zajęć.

Zajęcia w teams (27.05.2020 r. godz. 10.30)

Metody dydaktyczne:

a) metody asymilacji wiedzy – uczenie się przez przyswajanie: pogadanka, dyskusja, praca z książką;

b) metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy – uczenie się przez odkrywanie; klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna;

c) metody praktyczne – uczenie się przez działanie;

d) zdalne prowadzenie zajęć (poprzez przygotowanie studentom materiałów, prezentacji multimedialnych, artykułów naukowych oraz kart pracy studenta;

e) dyskusja i konsultacje za pomocą multimediów.

Na czas edukacji on-line prowadzenie zajęć poprzez udostępnienie materiałów elektronicznie oraz kart pracy do samodzielnego zrobienia.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu komórkowego w godzinach dyżuru oraz dodatkowe konsultacje codziennie w godzinach 9.30-12.00.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonych kart pracy (w przypadku kontynuacji zajęć on-line) oraz esejów.

Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć - synchroniczny (m.in. czat, teams); asynchroniczny (poczta elektroniczna grupy: umiejetnoscispol2019@gmail.com oraz prowadzącego: dr.km.stanek@gmail.com, poczta służbowa: kstanek@aps.edu.pl).

Metody kształcenia: prezentacje multimedialne w PowerPoint z komentarzem, karty pracy studenta (materiały elektroniczne: pdf monografii autorskich, artykułów naukowych zgodnie z tematyką zajęć), karty pracy studenta, wideospotkania w teams.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: weryfikowane na podstawie złożonych prac:

Eseje, karty pracy indywidualnej studenta, zdalna praca zespołowa (wywiad)

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu komórkowego w godzinach dyżuru oraz dodatkowe konsultacje codziennie w godzinach 9.30-12.00.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.