Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności AK-0F-PAN
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności AK-0F-PAN
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:20 - 16:55
sala 3429/3430
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP

Zakres tematów:

1. Psychospołeczna sytuacja osób z niepełnosprawnością – analiza wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi typami dysfunkcji (m.in. osób przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niewidomych i słabowidzących, osób głuchych i słabosłyszących, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). - wykłady w dn.12.03.; 19.03.; 26.03. - wykłady zostały zamieszczone na platformie E-learning.

2.Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. - 16.04.2020r. - wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

3. Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.- 23.04.2020r.

4. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych - 30.04.2020r. - - wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

5. Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością. Znaczenie wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością i jej rodziny. - 07.05.2020r.- wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

6.Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową) - 14.05.2020r.

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami. Wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością. - 21.05.2020r.- wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

8. Niepełnosprawność, modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością, proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. - 28.05.2020r.- wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

8. Podsumowanie wykładów i sprawdzian pisemny - 07.06.2020 - wykłady online za platformie Teams oraz Forms

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykłady online za pomocą Teams, test na platformie Forms

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie pisemnej (pytania testu jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Uwagi:

gr wykładowa I DZPS

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego (wykłady w dniach: 12.03.; 19.03.; 26.03.; 02.04.;09.04.; 16.04. 23.04.;30.04.) studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz ze skanami podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, materiały zamieszczone na platformie E-learning; wykłady w formie online na Teams; możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.