Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN] Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności [AK-0F-PAN]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:30 - 15:05
sala 3139 (aula C)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 100
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP

Zakres tematów:

1. Psychospołeczna sytuacja osób z niepełnosprawnością – analiza wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi typami dysfunkcji (m.in. osób przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niewidomych i słabowidzących, osób głuchych i słabosłyszących, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). - wykłady w dn.13.03.; 20.03.; 27.03.; - wykłady wraz zadaniami do samodzielnej pracy studentów zostały zamieszczone na platformie E-learning,

2.Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. - 17.04.2020r. - wykład online na platformie Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

3. Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.- 24.04.2020r.- wykłady online na platformieTeams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

4. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych - 08.05.2020r. - wykłady online na paltformie Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

5. Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością. Znaczenie wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością i jej rodziny. - 15.05.2020r. - wykłady online na platformie Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami. Wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością. - 22.05.2020r. - wykłady online na patformie Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

7. Niepełnosprawność, modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością, proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. - 29.05.2020r. - wykłady online na platformie Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

6.Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji - 05.06.2020r. - wykłady online za pomocą Teams, przesłanie grupie na maila USOS prezentacji multimedialnej oraz materiałów w formie pdf dotyczących treści wykładu;

8. Podsumowanie wykładów i sprawdzian pisemny - 12.06.2020r. - wykłady online za platformie Teams oraz Forms

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykłady online za pomocą Teams, zadania testowe na platformie Forms.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie pisemnej (pytania testu jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Uwagi:

gr wykładowa I DZPE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)