Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym SP-MUN
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym SP-MUN
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Wereszka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dłużniewska, A.(2010). Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. Warszawa: MEN, 88-127.

Krakowiak, K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzonym słuchem. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krakowiak, K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kupisiewicz, M. (1996). Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

Gałkowski, T., Kaiser-Grodecka I., Smoleńska, J. (1998). Psychologia dziecka głuchego. Warszawa: PWN.

Gałkowski, T., Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły dla głuchych. Warszawa: WSiP.

Zakres tematów:

Klasyfikacje uszkodzeń słuchu. Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

Zasady planowania i prowadzenia procesu wychowania słuchowego. Fazy treningu słuchowego.

Czynniki decydujące o wyborze optymalnej dla słabosłyszącego i niesłyszącego ucznia formy kształcenia.

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia z uszkodzonym słuchem.

Cele edukacji szkolnej. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań edukacyjnych.

Zasady pracy z uczniem z wadą słuchu w wieku szkolnym.

Cele kształcenia ucznia z wadą słuchu. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań edukacyjnych.

Metody, formy i zasady pracy z uczniem z uszkodzonym słuchem.

Metodyka pracy z tekstem literackim i naukowym.

Programowanie jednostki lekcyjnej. Konstruowanie scenariuszy lekcji.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 55

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści i scenariusza zajęć - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 5

Uwagi:

ćwiczeniowa dla EIW-9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.