Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej 10-1S-MKT1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej 10-1S-MKT1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 14:20 - 15:05
sala 3413
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Jankowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

4. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

5. Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

6. Szmidt, J, K. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Helion.

7. Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. TransHumana.

8. Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

9. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

10. Karolak, W. Kaczorowska, B., Jabłoński, M. (1996). Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Łódź: AHE.

11. Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Edgard.

12. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 1. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

13. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009b). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 2. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

14. Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

15. Nęcka, E, Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 (20.04.2020). Program "Metoda i Wyobraźnia" – (zajęcia zdalne)

Literatura:

Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 1. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009b). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 2. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Metoda i wyobraźnia”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu „Metoda i wyobraźnia”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu

Zajęcia 2 (27.04.2020). Arteterapia i rozwijanie twórczości. Program "Działania twórcze" - warsztat (zajęcia zdalne)

Literatura:

Karolak, W. Kaczorowska, B., Jabłoński, M. (1996). Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Łódź: AHE.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Działania twórcze”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu „Działania twórcze”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu

Zajęcia 3 (04.05.2020). Eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj - Trening kreatywności A. Biela - (zajęcia zdalne)

Literatura:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Edgard.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu „Eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu

Zajęcia 4 (11.05.2020). Lekcje twórczości - program "Porządek i przygoda" (zajęcia zdalne).

Literatura:

Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna prezentująca założenia programu „Porządek i przygoda”

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką programu ”Porządek i przygoda”, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu.

Zajęcia 5 (18.05.2020). Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną (zajęcia zdalne).

Literatura:

Krzywoń, D. & Hetmńczyk, H. (2008)/ Kraina kreatywności. Sosnowiec: Humanitas.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja struktury i założeń programu "Kraina Kreatywności"

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

- frament wprowadzenia metodycznego do ww. programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się ze strukturą ww. programu, analiza przykładowych ćwiczeń treningowych z ww. programu.

Zajęcia 6 (25.05.2020). Współczesna forma wychowania przez sztukę - trening twórczości autorstwa Małgorzaty Olczak

Literatura:

Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja struktury i założeń programu "Trening twórczości" M. Olczak

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

- skan fragmentu podręczniak testowego (wprowadzenie metodyczne do treningu).

Zadania dla studentów: zapoznanie się ze strukturą treningu, analiza przykładowych ćwiczeń treningowych z ww. programu.

Zajęcia 7 (01.06.2020). Operacje myślenia twórczego - trening twórczości (zajęcia zdalne)

Literatura:

Nęcka, E, Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja struktury i założeń programu "Trening twórczości"

- przykładowe ćwiczenia z ww. programu

- skan fragmentu podręczniak testowego (wprowadzenie metodyczne do treningu).

Zadania dla studentów: zapoznanie się ze strukturą treningu, analiza przykładowych ćwiczeń treningowych

Zajęcia 8 (08.06.2020) - Podsumowanie zajęć i omówienie zaliczeń (zajęcia zdalne)- konsultacje a każdym studentem, który chce omówić zaliczenie, przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej uwag do zaliczeń, wysłanie za za pośrednictwem poczty elektronicznej proponowanych ocen.

Metody dydaktyczne:

- wykład, prezentacja multimedialna

- film edukacyjny

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca zdalna

Metody i kryteria oceniania:

Zadanie praktyczne (opracowanie projektu autorskich zajęć mających na celu rozwijanie uczniowskiej kreatywności) - praca przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPE-PKR

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.