Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitorowanie rozwoju dziecka - pomiar efektów kształcenia 10-0S-MDE
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Monitorowanie rozwoju dziecka - pomiar efektów kształcenia 10-0S-MDE
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 9:35
sala 2225
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Poruszek
Literatura:

1. P. Dix "Jak oceniać postępy uczniów?"Wskazówki dla nauczycieli",Warszawa PWN 2014

2. S.Włoch "Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane problemy i rozwiązania." Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.

3. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska "Badanie gotowości szkolnej", Warszawa, PWN 2017,

4. E.Gruszczyk-Kolczyńska,"Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia

nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski." Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej, 2011

5. S.Załęska, "Poradnik dla nauczyciela, Badanie gotowości szkolnej" PWN

Warszawa, PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

6. S.Załęska "Karty diagnostyczne : badanie gotowości szkolnej", Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

7. W.Hajnicz, A.Konieczna, "Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym" Warszawa, Wydawnictwo APS, 2013

8. Z. Semadeni, "Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3", ORE, Warszawa 2016

9. „Oceniam ucząc. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” CEO, 2015, Danuta Sterna

10. NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCE ROZWÓJ DZIECKA DLA KLASY I-III, M. Knopik, T. Knopik (http://sawg.pl/upload/upload/Narz%C4%99dzia%20diagnozuj%C4%85ce%20rozw%C3%B3j%20dziecka%20dla%20klasy%20I-III.pdf)

11. przepisy prawne:

a. (https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/)

b. www.podstawaprogramowa.pl

c. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

12. wybrane narzędzia diagnozujące :

a. http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=narzedzia&id=12

b.http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-ee-podrecznik-jezyk-i-komunikacja.pdf

c.http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/e86af7968e24501686c70c7e349324f0

d. https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Ogolnopolski-Sprawdzian-Kompetencji-Trzecioklasisty-z-Operonem/Baza-arkuszy

13. wybrane Technologie Informatyczno-Komunikacyjne:

a. www.learningapps.org

b. www.pinterest.com

Zakres tematów:

1. Monitorowanie przebiegu rozwoju dziecka jako zadanie nauczyciela: w świetle aktów prawnych; istota, zakres, terminologia, podstawowe pojęcia (1,5)

2. Kompetencje dziecka w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, wg wymagań zawartych w podstawie programowej; obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy(3)

3. Właściwości, indywidualna specyfika rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a monitorowanie jego rozwoju: (3):

a. prawidłowości i dysfunkcje

b. środowisko domowe i szkolne

4. Warsztat diagnostyczny nauczyciela:(3)

a. Wybrane metody rozpoznawania oczekiwanych rozwojowo kompetencji dziecka

b. Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych

c. Standardy tworzenia własnych narzędzi monitorujących rozwój dziecka: np. arkuszy obserwacyjnych

5. Wnioskowanie post-diagnostyczne (mocne, słabe strony dziecka) jako podstawa do planowania działań wspierających rozwój.(1,5)

6. Analiza przypadku. Konstruowanie postępowania badawczego. Tworzenie całościowej, holistycznej diagnozy dziecka. Prezentacje- zaliczenie na ocenę

(3)

Metody dydaktyczne:

1. Metoda podająca- elementy wykładu, pogadanki i pracy ze źródłem pisanym

2. Metoda praktyczna- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

3. metoda problemowa- aktywizująca: dyskusja dydaktyczna (burza mózgów), metoda przypadków,

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Monitorowanie i analiza portfolio

2. Ocenianie kształtujące

3. Ocena rówieśnicza

4. Wywiad i obserwacja swobodna

Kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach

2. Aktywność na ćwiczeniach

3. Pisemne referaty

3. Indywidualna praca zaliczeniowa- konstruowanie i prezentacja holistycznej diagnozy dziecka

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPC-ERI-ED 2

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.