Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka 10-0S-WZF1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka 10-0S-WZF1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15
sala 3310/3311
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Literatura obowiązująca:

Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa 2002.

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6.

Gniewkowski W, Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Konieczność zaspokojenia potrzeby ruchu u maluchów. Dbałość o ich zdrowie oraz rozwój sprawności ruchowej w domu i w przedszkolu, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci w tym sprawności manualnej i zdolności panowania nad własną aktywnością ruchową w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca:

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. CEBP, Kraków 2011.

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane

w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

20.03.2020

W ramach edukacji zdalnej studenci zapoznają się z dodatkowymi zasobami wiedzy dostępnymi na portalach edukacyjnych:

https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/863/umiejetnosci-spoleczne-lepszy-start-w-przedszkolu.html

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/176/Zeszyt+4.+Umiej%C4%99tno%C5%9Bci+spo%C5%82eczne+dzieci.pdf Umiejętności społeczne dzieci ore

http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-ruchu-rozwijajcego-wsherborne

http://bc.ore.edu.pl/Content/934/INF_1_3.pdf Bdb!

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/terapia-pedagogiczna/metoda-ruchu-rozwijajacego-weroniki-sherborne-2/

Zakres tematów:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci.

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego

9. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące z elementami warsztatu

Metody pracy na odległość:

- kontakt ze studentami odbywał się będzie drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Każdy Student przygotowuje trzy pomoce dydaktyczne i scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPC-WWR-WY

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 12h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 10h

Opracowanie scenariuszy i przygotowanie do zajęć pokazowych: 8h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

20.03.2020

W ramach edukacji zdalnej studenci:

1. kontynuują prace nad wykonaniem pomocy metodycznych do pracy z dziećmi dotyczących piramidy zdrowia, rozpoznawania i wyrażania emocji,

2. redagują scenariusz zajęć z zakresu aktywności fizycznej i ruchu rozwijającego

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.