Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika przedszkolna 10-0S-PEP
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika przedszkolna 10-0S-PEP
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:30 - 15:05
sala 3526/3527
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maja Wenderlich
Literatura:

1. Bobrowska-Nowak, W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.

2. Brzezińska M., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, wyd. UAM, Poznań 1992.

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

5. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Program wspomagania i edukacji starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

6. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut wydawniczy Erica, Warszawa 2005.

7. Kotarba-Kańczugowska M. (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.

8. Mikler – Chwastek A., Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

9. Schaffer R. Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005.

10. Waloszek Danuta, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków 2006.

od 13.03.2020

Swianewicz P., (2012).,Edukacja przedszkolna, Biblioteczka Oświaty Samorządowej dostępna on - line, udostępniony przez wykładowcę;

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Igniatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków. dostępna on - line, udostępniona przez wykładowcę,

Kwaśniewska M., Lendzion J., Żaba-Żabińska W.,(2018) Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, MAC Edukacja- dostępny on-line, udostępniony przez prowadzącego.

Wykładowca w razie potrzeby będzie udostępniał materiały (artykuły, teksty) on - line (poprzez pocztę elektroniczną).

Zakres tematów:

1.Obszar programowy programowej wychowania przedszkolnego.

1.Wychowanie przedszkolne w zreformowanym systemie edukacji narodowej; rys historyczny, współczesne tendencje.

2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (biopsychiczne podstawy):

-fizyczny, motoryczny, psychiczny, emocjonalno-społeczny;

3. Procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym;

- Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego

- Dziecko jako praktykant : Wygotskiego społeczno-poznawcza teoria rozwoju

4. Zabawa jako podstawowa forma działalności dzieci w tym wieku

-zabawy dowolne (spontaniczne),

-zabawy tematyczne,

-różne sposoby wzbogacania i wydłużania czasu trwania dziecięcych zabaw.

5. Poznawanie uczniów jako ważny element indywidualizacji pracy.

6. Podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania przedszkola:

- założenie,

- organizacja pracy

7. Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

8. Współpraca środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, rozmowa, dyskusja

od 13.03.2020 metoda pracy zdalnej, on-line, uwzględniająca pocztę elektroniczną w domenie aps.edu.pl oraz gmail.com, Teams.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie pracy zaliczeniowej na wskazany temat

egzamin pisemny/ustny

od 13.03.2020

-sprawdzian wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej,

-praca pisemna na wskazany temat przesłana pocztą elektroniczną w domenie www.aps.edu.pl do 25.06.2020.

Uwagi:

gr wykładowa II DZPC-WWR-WY

Nakład pracy studentów:

Liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia 12h

Liczba godzin na przgotowanie pracy zaliczeniowej: 5h

Liczba godzin na przygotowanie się do egzaminu: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.