Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dziecka z wadą słuchu 10-5S-MED
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dziecka z wadą słuchu 10-5S-MED
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3528
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Wereszka
Literatura:

Wyczesany J. Mikrut A. (red.) Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Bouvet D. "Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego" WSiP, Warszawa 1996

Korzon Aniela, Plutecka Katarzyna Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej

Korzon A. "Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych" , wyd. WSP, Kraków 1996

A. Lowe Wychowanie słuchowe: historia, metody, możliwości"

U. Eckert "Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej"

M. Koredo „ Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” Kraków, 2009

Kupisiewicz M. "Kompetencje intelektualne dzieci z wadą słuchu do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych", Audiofonologia T. VI 1994

Pietrzak W. "Język migowy dla pedagogów", WSiP, Warszawa 1992

Pietrzak W. "Zastosowanie metody kombinowanej w pracy z uczniami klas wyższych nad rozumieniem tekstu pisanego", Szkoła Specjalna nr 1 (126) T. XLVI (Styczeń, Luty) 1985

Trochymiuk A. "Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku", Audiofonologia T. XIX 2001

Wereszka K.Surdodydaktyka - kształcenie uczniów z niepełnosprawnością słuchu, [w:] Głodkowska J. (red.) Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalnych, PWN, Warszawa 2017

Zakres tematów:

Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej z uczniami z wadą słuchu na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Specyfika procesu opanowania umiejętności czytania i pisania przez dzieci słabosłyszące i niesłyszące.

Trudności w opanowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Metodyczne kroki pracy podczas opracowywania czytanki. Wychowanie dwujęzyczne uczniów niesłyszących zasady pracy na zajęciach szkolnych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, projekty, prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 25 h

Przygotowanie się do zaliczenia - 15 h

Przygotowanie scenariuszy zajęć - 25 h

Przygotowanie referatu, prezentacji - 15 h

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa dla II DU/PC-STP 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.