Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów niesłyszących 10-2S-MEN1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów niesłyszących 10-2S-MEN1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:40 - 13:15
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-06-10 11:40 : 13:15 sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A
KW
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Lewandowska, Katarzyna Wereszka
Literatura:

Korzon A. „ Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych”, Wyd.WSP Kraków 1996

Kupisiewicz M. „ Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu” 1999

Pietrzak W. " Język migowy elementem składowym rozwoju sprawności językowej dziecka głuchego" w: Pietrzak W. "Język migowy dla pedagogów", WSiP, 1992

Pietrzak W. "Zastosowanie metody kombinowanej w pracy z uczniami klas wyższych nad rozumieniem tekstu pisanego", Szkoła Specjalna nr.6 ,1985

Csanyi Y„Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu” , WSiP . 1994

Jędrzejczak M. „Wzrokowa percepcja sygnałów mowy z ust przez dzieci głuche”,Audiofonologia tom IV1997

Korzon A. „Rozwiązywanie problemów przez dzieci niesłyszace a treści programu nauczania klas poczatkowych” w: S.Mihlewicz „ Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, Oficyna wydawnicza „Impuls”2000

Korzon A.(red.) „Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu.” Infograf,

Maciarz A. „Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Poradnik dla nauczycieli” WSiP, 1992

Zakres tematów:

Kształcenie na odległość odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie APS; Ćwiczenia:

Na czas edukacji on-line przesłano studentom materiały elektroniczne oraz zagadnienia do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Udzielano konsultacji indywidualnych za pośrednictwem poczty elektronicznej

ZDALNA KONTYNUACJA ĆWICZEŃ polegała na systematycznym sukcesywnym udostępnianiu autorskich prezentacji i materiałów w terminach od 18.03.2020 do 9.06.2020 – uzyskiwaniu potwierdzenia odebrania materiałów przez studentów oraz udzielaniu konsultacji na bieżąco, codziennie po godz.19.00

18.03.2020 - Konstrukcja i tłumaczenie tekstu dla ucznia niesłyszącego w PJM i SJM - różnice językowe - analiza materiałów opracowanych przez studentów - praca była kontynuacją zajęć stacjonarnych

25.03.2020 - Zajęcia właściwe - poznawcze z uczniem niesłyszącym. Przesłany zestaw pytań do analizy wraz z linkiem do tekstu podrozdziału do następującej pozycji:

A.Korzon i K.Plutecka: Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej, IMPULS 2010: https://www.ibuk.pl/fiszka/2513/ksztalcenie-zintegrowane-uczniow-nieslyszacych-w-teorii-i-praktyce-edukacyjnej.html

01.04.2020 - Metoda kombinowana - pojęcie, założenia, cele, zadania metody,W. Pietrzak: Język migany w szkole 2, WSiP oraz: Wereszka K.: Metoda kombinowana i jej praktyczne zastosowanie na lekcji języka polskiego. Szkoła Specjalna 2/2013

08.04.2020 - Rola czytania w edukacji ucznia niesłyszącego. Jako uzupełnienie problematyki przesłanie linku do wykładu: Czytanie i rozmowa z dzieckiem a sukces w szkole - prof. Barry'ego Zuckermana, Szkola Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Powszechnego Czytania, 11 października 2019 [1h04min] https://wszechnica.org.pl/wyklady/dzial/edukacja/

15.04.2020 - Konstrukcja scenariusza z zakresu wprowadzenie nowej litery i analiza tekstu - materiały przesłane studentom drogą elektroniczną - wzór scenariusza i instrukcje do wykonania zadania (przygotowania scenariusza na zadany temat)

22.04.2020 - Rola języka migowego w kształceniu ucznia niesłyszącego - przesłane materiały - S.Łozińska, P.Rutkowski -Język migowy źródłem pamięci społecznej głuchych - studenci przygotowują konspekt artykułu

29.04.2020 - Etapy opracowania tekstu czytanki - przesłanie tekstu artykułu: M.Krajcovicowa: Praca z czytanką w klasach 1-3:369-Tekst artykułu-991-1-10-20160708.pdf - studenci formułują cele zajęć, analizują etapy opracowania czytanki, wskazują trudności które może mieć uczeń niesłyszący na poszczególnych etapach analizy

06.05.2020 - 10.06.2020 - „Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów / w środy w godz. 10.30-11.30 z wykorzystaniem platformy Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie”.

6.05.2020 - Pytania do tekstu

13.05.2020 - Wprowadzenie pojęcia liczby

20.05.2020 - Analiza zadania tekstowego

27.05.2020 - Konstruowanie zadań tekstowych

3.06.2020 - Przygotowanie scenariusza dla ucznia niesłyszącego na temat: Obliczenia matematyczne. Zadania tekstowe

10.06 - zaliczenie ćwiczeń na podstawie przesłanych prac

Metody dydaktyczne:

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie Teams

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają prace i materiały opracowywane przez studentów. W przypadku scenariuszy brana będzie pod uwagę poprawność, rzetelność, dostosowanie i dostępność dla ucznia niesłyszącego.

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa dla III DZ/PC-SUR-ED 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.