Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i składanie projektów 20-3S-PRK
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przygotowanie i składanie projektów 20-3S-PRK
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 3634
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Rutkowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Chrzczonowicz, M. (2019). Dotacja od administracji publicznej. Jak wypełnić formularz wniosku (mała dotacja, konkurs ofert). Stowarzyszenie Klon/Jawor, ABC III Sektora

2. Gnyszka, M. (2014). Fundraising. Pierwszy polski praktyczny poradnik. Wydawnictwo Helion.

3. Osiej, M. (2016). Fundraising. Jak zdobyć pieniądze na Twoje projekty? Krok po kroku. Wydawnictwo Onepress

Literatura uzupełniająca:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

3. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

4. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

5. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

6. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

7. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

8. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne i praktyczne podstawy przygotowania projektów w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

2. Struktura wniosku o dotację na realizację zadań publicznych o różnym zasięgu - lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego - umiejętność uzasadnienia konieczności realizacji zadania publicznego

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych:

12. Przygotowywanie własnych projektów. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Ocena i weryfikacja przygotowanych projektów. Zakończenie.

Metody dydaktyczne:

- praca indywidualna

- praca grupowa

- konsultacje on - line (Skype), mailowe oraz telefoniczne

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie autorskiego wniosku o dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z wytycznymi grantodawcy (tytuł, cele ogólne, cele szczegółowe, opis zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, zakładane rezultaty, opis działań - metody realizacji, opis grupy docelowej wraz z planem rekrutacji beneficjentów projektu, harmonogram, budżet, dobór odpowiednich metod ewaluacji projektu)

- prezentacja wniosku podczas zajęć

- przygotowane w ramach zajęć wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny stosowanymi przy wyborze oferentów przez grantodawców

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla IV ZM/PY-SPS 1

W dniu 21.03 zajęcia konsultacyjne poprzez aplikację Skype

W dniu 04.04 zajęcia konsultacyjne poprzez aplikację Skype

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.