Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej - 2 [20-3F-MP2] Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody pomocy psychologicznej - 2 [20-3F-MP2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:35
sala 3630
Budynek z aulami C jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 3605
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura obowiązkowa do zajęć dr Gawrych:

1.Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 681-734.

2. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

3. Kubacka-Jasiecka, D., Budyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V, Lew-Starowicz Z. (2017). Seksuologia. Warszawa:PZWL.

Literatura uzupełniająca:

1. Shepherd, G.(1999). Rehabilitacja w psychiatrii. Pruszków: Towarzystwo Amici di Tworki.

2. Goldenberg H, Goldenberg I.(2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ

3. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP.

4. Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

5. Linley, P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Pilecka, B. (2005). Kryzys psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Brzeziński, J., Chyrowicz, Poznaniak W., Toeplitz -Winiewska, M. ( 2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Scholar.

8. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dla grup mgr Chotkowskiej

Golińska L., Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2006.

Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Wyd. KUL, Lublin 2005.

Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Zakres tematów:

Tematyka zajęć dr Gawrych:

1.Wprowadzenie, pomoc profesjonalna a pomoc nieprofesjonalna – dylematy i zagrożenia. Wymiar etyczny pomocy psychologicznej.

2. Metody pomagania i umiejętności pomagania – systematyzacja. Pomaganie jednostkom a pomaganie parom/ rodzinom.

3. Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (1): poradnictwo, psychoedukacja prewencja dla rodzin w sytuacji kryzysu normatywnego.

4. Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (2): Oddziaływania interwencyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego.

5. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (1): psychoedukacja i promocja zdrowia seksualnego.

6. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (2): poradnictwo w problemach psychoseksualnych.

7. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (3): elementy interwencji kryzysowej i psychoterapii w zaburzeniach seksualnych.

ZAJĘCIA MGR CHOTKOWSKIEJ

Od 16 marca 2020 zajęcia realizowane będą zdalnie. Szczegóły znajdą Państwo na grupie Facebook pod nazwami Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa wtorki 8.00 lub Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa środy 17.10. Materiały i zadania będą również przesyłane poprzez pocztę aps (proszę upewnić się, że macie Państwo dostęp do swojej poczty).

Grupa 2 https://www.facebook.com/groups/229902135073004/?ref=bookmarks

Grupa 3 https://www.facebook.com/groups/2464639890420098/?ref=bookmarks

Na grupach dostępne są wszystkie materiały z zajęć.

Zajęcia 17/18 marca Analiza kampanii społecznych dotyczących zdrowia somatycznego

1. Reumatyzm: https://www.youtube.com/watch?v=QrbFvqQDzvc

2. Śpiewające organy: https://kampaniespoleczne.pl/jazzowo-rapowa-wersja-spiewajacych-organow/

3. Mężczyźni chronią krocza: https://kampaniespoleczne.pl/mezczyzni-chronia-krocza/

4. Zabezpiecz tyły: https://www.youtube.com/watch?v=HWJ3suR6JHU

5. Ojciec nie zobaczył córki w przedstawieniu: https://kampaniespoleczne.pl/ojciec-nie-zobaczyl-corki-w-przedstawieniu/

6. Wojna z rakiem jest nieunikniona: https://kampaniespoleczne.pl/wojna-z-rakiem-trwa-fundacja-zbiera-amunicje/

7. Dopal cenę swojej śmierci: https://kampaniespoleczne.pl/dopal-cene-swojej-smierci/

8. Miałam raka. I było tak…: https://kampaniespoleczne.pl/mialam-raka-i-nie-moglam-kochac-bez-procentow/

9. Bunt serca w pubie: https://kampaniespoleczne.pl/bunt-serca-w-pubie/

10. Osamotnione skarpetki: https://kampaniespoleczne.pl/osamotnione-skarpetki/

11. Trumna dla każdego: https://kampaniespoleczne.pl/trumna-dla-kazdego/

12. Sherlock: https://media2.pl/reklama-pr/111907-Fabryka-Komunikacji-Spolecznej-kreci-Sherlocka-wideo.html

1. Homo tabletis https://kampaniespoleczne.pl/nowy-gatunek-homo-tabletis/

Zajęcia 24/25 marca

Zapoznanie się ze scenariuszami zajęć edukacyjnych dotyczących używania nowych technologii i uzależnień behawioralnych. Analiza filmów edukacyjnych.

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=9&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=1115&tekst=Owce%20w%20sieci&criteria=&blotem=#opisszkolenia - tutaj znajdziecie Państwo pozostałe filmiki z cyklu Owce w sieci i scenariusz zajęć (scenariusz wysyłam też w pliku)

https://www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec - a tutaj macie Państwo więcej scenariuszy zajęć

https://sieciaki.pl/ tutaj znany już pewnie Państwu projekt Sieciaki

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefa-profesjonalistow/scenariusze-zajec/ - scenariusze

Zajęcia 31.03/1.04 Analiza mechanizmu uzależnień behawioralnych

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienie-od-jedze…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/podcast/kobiecy-wieczor-hazard/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienie-od-inter…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

https://www.rdc.pl/…/kobiecy-wieczor-uzaleznienia-behawior…/

Zajęcia 7/8 kwietnia

Analiza prac zaliczeniowych, wystawienie ocen

Dla grup mgr Chotkowskiej

- wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych

- podział na uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji

- uzależnienia behawioralne a uzależnienia obsesyjno-kompulsyjne

- analiza studiów przypadku

- projektowanie zajęć profilaktycznych

- pomoc psychologiczna w przypadku uzależnień behawioralnych

- analiza studiów przypadku

- diagnoza uzależnień behawioralnych - narzędzia

Metody dydaktyczne:

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa – scenariusz zajęć psychoedukacyjnych z wybranego obszaru tematycznego dla wybranej grupy odbiorców

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach w podgrywaniu i prowadzeniu pacjentów, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 1

Informacja od mgr Chotkowskiej: Od 16 marca 2020 zajęcia realizowane będą zdalnie. Szczegóły znajdą Państwo na grupie Facebook pod nazwami Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa wtorki 8.00 lub Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa środy 17.10. Materiały i zadania będą również przesyłane poprzez pocztę aps (proszę upewnić się, że macie Państwo dostęp do swojej poczty).

ZASADY ZALICZENIA:

-obecność na zajęciach

- wykonanie pracy zaliczeniowej

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia dr Gawrych - podczas zajęć wykorzystane zostają aktywizujące metody problemowe; podczas zajęć korzysta się z następujących form pracy: praca samodzielna (zadania indywidualne), praca

zespołowa pod kierunkiem nauczyciela, praca w

podgrupach, praca poza godzinami kontaktowymi, w tym przygotowanie do zajęć, praca z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (praca z materiałem multimedialnym)

Kryteria oceniania: jakość pracy zaliczeniowej, terminowość pracy zaliczeniowej, jakość i terminowość zadań

Zajęcia mgr Chotkowska

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Uwagi:

gr ćwiczeniowa III DMPY-SPS

Tylko grupa mgr Chotkowskiej - Przesłanie materiałów (tekstowych, filmowych i książkowych) oraz kart pracy w wersji word dla studentów (studenci muszą odesłać wypełnione karty pracy by mieć zaliczone zajęcia).

Tylko grupa dr Gawrych -przekazywanie studentom drogą e-mailową systematycznie literatury oraz zadań do wykonania zgodnie z konspektem zajęć

Nakład pracy studentów:

- praca na zajęciach - 15h

- praca własna, prace domowe, czytanie literatury - 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)