Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy diagnozy środowiskowej i rodzinnej [20-1S-PSD] Semestr zimowy 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy diagnozy środowiskowej i rodzinnej [20-1S-PSD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 2225
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Arkadiusz Korycki
Literatura:

B. Wysocka, Uwarunkowania procesu diagnostycznego, [w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

B. Szatur, Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

M. Herbst, Kapitał ludzki w polskich regionach [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, wyd. MRR, Warszawa 2010

S. Timoszuk, K. Majdzińska, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej [w:] Problemy polityki społecznej, wyd. Elipsa, Warszawa 2016

M. Księżopolski, Czy idea zabezpieczenia społecznego przetrwa okres rosnącego rozwarstwienia dochodów [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

B. Balcerzak – Paradowska, Niestabilność rodziny – wyzwaniem dla polityki społecznej [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Wyd. Matrix, Warszawa 2012

E. Jarosz, Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny – założenia teoretyczne; E. Jarosz, Wybrane koncepcje i środki diagnozy rodziny[w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

J. Szymańska, Opowieść o rodzinie – zmiana jest możliwa [w:] Praktyka pracy socjalnej, wyd. Difin, Warszawa 2018

E. Jarosz, Diagnoza niektórych problemów funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego – przemoc i zaniedbanie dzieci [w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

A. Madzio, Diagnoza – warunek konieczny projektowania efektywnych działań w ramach indywidualnej ścieżki rozwoju, [w:] Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością, wyd. SPI, Warszawa 2008

E. Jarosz, Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej [w:] Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2006

R. Szarfenberg, Ewaluacja w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Strategia Europa 2020 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pl

Milenijne Cele Rozwoju http://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Wskazniki_SDI.pdf

Zakres tematów:

Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej i pracy socjalnej

Diagnozowanie potencjału środowiskowego i rozwojowego oraz zasobów i problemow społecznych w polskich regionach

Diagnozowanie i kalkulowanie „kosztów zaniechania” w pomocy społecznej

Diagnozowanie problemów związanych ze zróżnicowaniem społecznym

Diagnozowanie problemów współczesnej rodziny

Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny

Diagnozowanie zasobów i możliwości rodziny

Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny

Znaczenie diagnozy w tworzeniu indywidualnych ścieżek rozwoju

Techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej

Znaczenie ewaluacji w badaniach diagnostycznych

Diagnozowanie rozwoju społecznego w różnych skalach i na tle strategii rozwoju gospodarczego

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów

analizowanie diagnoz i raportów

tworzenie analiz i diagnoz

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

przygotowane diagnozy

Uwagi:

gr warsztatowa III DZPS-PSR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)