Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:50 - 11:25
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2019-12-13 09:50 : 11:25 sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2019-12-20 09:50 : 11:25 sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2020-01-10 09:50 : 11:25 sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2020-01-17 09:50 : 11:25 sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
2020-01-24 09:50 : 11:25 sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Zakres tematów:

Instruktaż wstępny. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia). Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPS-PSS

Nakład pracy studenta w ramach ćwiczeń - 5 godzin poza godzinami kontaktowymi, związany z przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.