Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:50 - 11:25
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Zakres tematów:

Instruktaż wstępny. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia). Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPS-PSS

Nakład pracy studenta w ramach ćwiczeń - 5 godzin poza godzinami kontaktowymi, związany z przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.