Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokracja a nierówności społeczne - 2 20-4S-DN2
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Demokracja a nierówności społeczne - 2 20-4S-DN2
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:40 - 13:15
sala 1207
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Matysiak
Literatura:

Szymaniak, M. (2018). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”. Rozdziały: „Ciała obce”, „Elastyczne życie”, „Dzień Dobry, tu Wilk z Wall Street”, „Wstyd”, „Wyrzuceni”, wywiad z prof. Szahajem.

Życzyńska-Ciołek, D. (2017). Poczucie deprywacji materialnej: rosnące aspiracje czy realny niedostatek? W: Kiersztyn, A., Życzyńska-Ciołek, D., Słomczyński, K., (red.). Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery.

Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Dejneka, P. (2019). Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie? Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Droba, G. (2014). „Krytyka neoliberalizmu w kontekście rozwoju zrównoważonego”. Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39(4), str. 80-95.

Ciążela, A. (2017). „Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA”. W: Pierzchalski, F., Rydliński, B. (red.). Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja. Warszawa: Friedrich-Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce; Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, str. 33-47.

Snyder, T. (2017). O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Kraków: Znak Horyzont.

Stolicki, D. (2016). „Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego. Horyzonty Polityki, 7(20), str. 217-238.

Hochschild, R. A. (2017). Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Polityczn

Zakres tematów:

1. Nierówności społeczne a rynek pracy w systemie demokratycznym: innowacyjne metody aktywizacji zawodowej realizowane na poziomie lokalnym - zaprezentowany 26.02.2020

2. Samorząd lokalny w Polsce i jego rola w redukowaniu nierówności społecznych - zaprezentowany 02.03.2020 (odrabianie za 19.02.2020)

3. Instytucje lokalne jako agenci zmiany w systemie demokratycznym: przykład Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie - zaprezentowany 04.03.2020

4. Nowe typy nierówności w kontekście rynku pracy (koncepcja prekariatu, pracujących biednych, gig economy) - zaprezentowany 11.03.2020

Od 18.03 realizacja wykładów w formie zdalnej. Na adres: socjologia.polityki.problemow@gmail.com zostały przesłane komplety materiałów do kolejnych wykładów: 1) "Nierówności społeczne w perspektywie globalnej", 2) "Współczesny populizm europejski", 3) "Współczesny populizm amerykański". Przesłane studentom i studentom materiały obejmowały: zarys problematyki wykładu w formie pisemnej oraz skany tekstów do przeczytania do danego wykładu wraz z pytaniami podpowiadającymi, na co należy zwrócić uwagę.

Literatura do wykładu 1. "Nierówności społeczne w perspektywie globalnej:"

1. Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, wybrane fragmenty (str. 86-94, 98-103, 118-123).

2. Droba, G. (2014). „Krytyka neoliberalizmu w kontekście rozwoju zrównoważonego”. Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39(4), str. 80-95.

3. Szymaniak, M. (2018). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”, wybrane fragmenty: rozmowa z profesorem Andrzejem Szachajem, str. 181-201.

Zagadnienia/pytania do samodzielnego opracowania:

1. Jakie są podstawowe założenia doktryny neoliberalnej?

2. Ulrich Beck określa współczesny kapitalizm jako pacyfistyczny i kosmopolityczny – na czym to polega?

3. Z czego wynika siła oddziaływania doktryny neoliberalnej?

3.1. Jakie są jej związki z polityką państw zachodnich, szczególnie USA?

3.2. Na czym polega nowa władza międzynarodowych korporacji?

3.3. Na czym polega meta władza gospodarki światowej wobec państwa narodowego?

4. Czy ład światowy oparty na doktrynie neoliberalnej jest stabilny? Dlaczego?

5. Krytyka neoliberalizmu – negatywne skutki doktryny neoliberalnej:

5.1. w wymiarze społecznym i humanitarnym

5.2. w wymiarze ekologicznym

5.3. w wymiarze ekonomicznym

6. Doktryna neoliberalna w Polsce – konsekwencje i wyzwania.

W/w materiały zostały studentom i studentkom wysłane na adres grupowy (socjologia.polityki.problemow@gmail.com) w dniu 16.03.2020. Studenci i studentki potwierdzili mailowo otrzymanie przesłanych materiałów.

Literatura do wykładu 2. "Współczesny populizm europejski":

1. Dejneka, P. (2019). Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie? Warszawa: Wydawnictwo UKSW, wybrane fragmenty (str. 176-186, 277-282, 288-300).

2. Ciążela, A. (2017). „Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA”. W: Pierzchalski, F., Rydliński, B. (red.). Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja. Warszawa: Friedrich-Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce; Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, str. 33-47.

3. Snyder, T. (2017). O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Kraków: Znak Horyzont, wybrane fragmenty: Prolog + trzy wybrane „lekcje”.

Zagadnienia/pytania do samodzielnego opracowania:

1. Definicja populizmu – czym jest populizm?

2. Rodzaje populizmu politycznego wg. Canovan.

3. Jakie funkcje może pełnić populizm?

3.1. Negatywne i pozytywne aspekty populizmu na przykładzie hiszpańskiego „Podemos” i niemieckiej „Pegidy” lub innych, wybranych ruchów, grup bądź partii politycznych.

4. Jakie są przyczyny wzrostu popularności prawicowego populizmu w Europie i USA?

5. Czy ów wzrost może prowadzić do tyranii czy Timothy Snyder jednak przesadza?

6. Które trzy „lekcje” według T. Snydera uważają Państwo za najbardziej sensowne/bezsensowne w dzisiejszych czasach i dlaczego?

W/w materiały zostały studentom i studentkom wysłane na adres grupowy (socjologia.polityki.problemow@gmail.com) w dniu 24.03.2020. Studenci i studentki potwierdzili mailowo otrzymanie przesłanych materiałów.

Literatura do wykładu 3. "Współczesny populizm amerykański":

1. Zalewski, T. (2016). Amerykański system wyborczy ma ponad 200 lat. Na czym polega?

https://forsal.pl/artykuly/990783,wybory-w-usa-amerykanski-system-wyborczy-ma-ponad-200-lat-na-czym-polega.html

2. Stolicki, D. (2016). „Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego. Horyzonty Polityki, 7(20), str. 217-238.

3. Hochschild, R. A. (2017). Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, wybrane fragmenty: Wstęp (str. 7-10), rozdz. 1. „Podróż do matecznika” (str. 13-32), rozdz. 9. „Głęboka historia” (str. 129-143).

Zagadnienia/pytania do samodzielnego opracowania:

1. Na czym polega specyfika amerykańskiego systemu wyborczego w porównaniu z systemami europejskimi? Co Państwo sądzicie o tej specyfice?

2. Dlaczego Donaldowi Trumpowi udało się zdobyć nominację partyjną, tzn. zostać kandydatem partii republikańskiej w wyborach prezydenckich?

3. Dlaczego Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w 2016 roku?

4. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze konsekwencje zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 roku? (odwołując się do własnych przemyśleń, w tekście Stolickiego mamy tylko wstępne spekulacje).

5. Na czym polega teoria „dwóch szczebli wyżej” McGillisa przywoływana przez Arlie Hochschild?

6. Jakie, wskazywane przez innych badaczy przyczyny wzrostu popularności radykalnej prawicy w USA przywołuje Hochschild? Czego jej zdaniem w nich brakuje?

7. Jakie są kluczowe elementy „głębokiej historii” według Hochschild? Z czego wynikają? Czy metafory budowane przez Autorkę są dla Państwa przekonujące? Czy mogą być użyteczne do zrozumienia tego, co dzieje się w Polsce?

8. Na czym polegały badania przeprowadzone przez Hochschild? Co Państwo sądzicie o takiej koncepcji badania?

W/w materiały zostały studentom i studentkom wysłane na adres grupowy (socjologia.polityki.problemow@gmail.com) w dniu 31.03.2020. Studenci i studentki potwierdzili mailowo otrzymanie przesłanych materiałów.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami metod interaktywnych.

Korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

Przesyłanie studentom i studentkom na adresy specjalności zarysu problematyki danego wykładu w formie pisemnej wraz z literaturą (skany tekstów) oraz pytaniami wskazującymi, na co należy zwrócić uwagę podczas lektury.

Możliwość zgłaszania pytań i uwag - konsultacje indywidualne w godzinach zajęć (środy 11.40-13.15) za pośrednictwem poczty elektronicznej, Skype'a lub telefonicznie. Bieżący kontakt mailowy ze studentami i studentkami także poza tymi godzinami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy przeprowadzony w formie zdalnej (ostateczny wybór metody zostanie dokonany w oparciu o preferencje studentów i studentek):

1. Egzamin pisemny w formie testu (połączenie pytań otwartych i zamkniętych) przeprowadzony za pomocą aplikacji Forms).

2. Egzamin ustny na Skype lub MC Teams.

Egzamin z wykładu będzie obejmował treść prezentacji oraz zagadnienia poruszane w udostępnionych lekturach.

Uwagi:

gr wykładowa II DU/SC-SPP

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.