Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor) 20-4S-PSO1
Semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor) 20-4S-PSO1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 9:35
sala 1104/1105
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dominika Walczak
Literatura:

Shils E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Demokracja, Filozofia i Praktyka, Fundacja im. Stefana Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków

Leś E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa, Rozdział II: Dobroczynność i filantropia pod zaborami

Putnam R. (1995). Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Rozdział 5. W poszukiwaniu źródeł wspólnoty obywatelskiej

Marczewski P. (2018). Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego

Defourny J., Develtere P. (1999). Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor. w: Wygański J. J. Antologia Kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne. Warszawa: FISE

Karwińska A., Wiktor D. (2008).Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY, rozdział 2, 3, 6

Po co istnieje III sektor? w: Gałązka A. (red.) (2005). Elementarz III sektora, Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor

Murawska D. (2019). Rywalizacja w polu organizacji pozarządowych z perspektywy koncepcji kapitałów Pierre'a Bourdieu, Trzeci Sektor 45 (01/2019)

Gierszewski D. (2017). Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego

Mazur S., Wygnański J.J. (2015). Rozdział 1. Jak zmieniają się relacje państwa z organizacjami trzeciego sektora?, w: System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Elementy partycypacji. Warszawa: FISE

Łuczak K. (2015). Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 54

Palska H., Lewenstein B. (2004). Biografia społecznikowska, w: Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie

Grabowska M. (2018). ZERWANA GENEALOGIA. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 r. a współczesny ruch kobiecy. Warszawa: Scholar. Rozdział 4. „To był mój racjonalny wybór”: sprawczość kobiet po 1956

Schimanek T. (2013). Sposoby i formy aktywizacji społecznej, w: Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Schimanek T. (2013). O czym warto pamiętać w pracy z seniorami, Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Rucht D. (2010). Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Dalton R. J., Klingemann H-D., Zachowania polityczne, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa

Castells M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdział 6 i 7.

Turkle S. (2013). Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Część Druga – Nowa samotność w bliskości: w sieci

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Historia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Zagadnienia:

- wprowadzenie do problematyki

- wybrane definicje i teorie

- historyczne wzorce obywatelstwa

- tradycje samoorganizacji

- kapitał społeczny

Zajęcia 2. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Zagadnienia:

- kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

- szanse i przeszkody realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego

- gdzie jesteśmy?

Zajęcia 3. Obywatelska polityka społeczna

Zagadnienia:

- ekonomia społeczna/przedsiębiorczość społeczna

- ekonomia społeczna a III sektor, rynek, polityka społeczna

Zajęcia 4. Samoorganizacja społeczeństwa: organizacje pozarządowe

Zagadnienia:

- podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce

- rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Zajęcia 5. Edukacja obywatelska

Zagadnienia:

- oficjalny, formalny i nieformalny wymiar edukacji obywatelskiej

- dzieci/młodzież/dorośli

Zajęcia 6. Współpraca międzysektorowa

Zagadnienia:

- relacje między III sektorem a innymi sektorami

- współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych

Zajęcia 7. Decydujmy razem – partycypacja

Zagadnienia:

- formy partycypacji: publiczna, społeczna, obligatoryjna

- diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce

Zajęcia 8. Aktywne sąsiedztwo - Ruchy miejskie

Zagadnienia:

- koncepcja sąsiedztwa

- rodzaje sąsiedztwa

- Internet jako medium tworzenia relacji „sąsiedzkich”

Zajęcia 9. Liderzy, działacze, wolontariusze organizacji III i IV sektora

Zagadnienia:

- etos społecznikowski i etos inteligencki

- kim są liderzy, działacze, wolontariusze?

Zajęcia 10. Organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

Zagadnienia:

- kobiecy III i IV sektor i jego specyfika – Polska i świat

- organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

- kobiety i mężczyźni w społeczeństwie obywatelskim

Zajęcia 11. Aktywność społeczna osób starszych

Zagadnienia:

- aktywność seniorów w organizacjach pozarządowych

- sposoby i formy aktywizacji

społecznej osób starszych

Zajęcia 12. Obywatelskie nieposłuszeństwo i polityka protestu

Zagadnienia:

- obywatelskie nieposłuszeństwo – jako metoda działania obywateli

- przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa

Zajęcia 13. Ruchy społeczne

Zagadnienia:

- rola i rodzaje ruchów społecznych,

- przykłady „nowych” ruchów społecznych w Polsce i na świecie

- polski ruch kobiet

Zajęcia 14. Społeczności wirtualne

Zagadnienia:

- rodzaje społeczności internetowych

- rola e-społeczności

- przykłady społeczności internetowych w Polsce i na świecie

Metody dydaktyczne:

wykład ma charakter interaktywny z udziałem prowadzącego i studentów

wykład i ćwiczenia stanowią integralną całość

Metody i kryteria oceniania:

obecność - maksymalnie 2 nieobecności

aktywność na zajęciach

egzamin: część pisemna i ustna

Uwagi:

gr wykładowa II DU/SC-SPP

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.