Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie placówką i kadrami w pomocy społecznej 20-1S-ZPK
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zarządzanie placówką i kadrami w pomocy społecznej 20-1S-ZPK
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1010
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1069
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne - organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Bednarczyk M. : Organizacje publiczne – zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 2001.

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie od 1996 i późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Jachowicz A.: Zarządzanie systemem pomocy społecznej. [w:] „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, rocznik 21, s. 33-39.

2. Brzozowska A., Postuła I., Kłobukowski P. (red.): Przedsiębiorczość: studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Skowrońska A. (red.): Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Opcjonalnie: Internet i zasoby open - source, e-booki.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

• Instruktaż wstępny. Nauki o zarządzaniu. Krótki rys historyczny. Zarządzanie placówkami pomocy społecznej - obszar nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce publicznej.

• Zarządzanie - pojęcie. Planowanie, organizowanie, kontrola na poziomie organizacji. Dokumenty organizacyjne: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, tworzenie innych dokumentów wewnętrznych. Tworzenie struktury organizacyjnej placówki pomocy socjalnej.

• Motywowanie jako funkcja zarządzania. Zarządzanie ludźmi w organizacji socjalnej. Strategie zarządzania w placówkach pomocy społecznej.

• Zabezpieczenie kadr socjalnych - rekrutacja i selekcja pracowników. Przygotowanie zawodowe kadr placówek pomocy społecznej. Definicja kultury organizacyjnej. Rola pracowników w kształtowaniu kultury organizacyjnej w placówce pomocy społecznej.

• Sprawne działanie - koncepcje prakseologiczne, podejmowanie decyzji, operacjonalizacja zarządzania. Organizacja czasu pracy pracownika socjalnego i kierownika zespołów pracowniczych w kontekście sprawnego działania.

• Jakość usług socjalnych. Rola pracowników organizacji pomocy społecznej w kształtowaniu poziomu jakości usług społecznych.

Metody dydaktyczne:

W ramach wykładu metoda podająca z elementami dyskusji.

Dopuszcza się kształcenie zdalne. W ramach kształcenia zdalnego studenci uzyskali prezentacje multimedialne z rozszerzonym komentarzem słownym, przewidziane na terminy zawieszenia zajęć dydaktycznych, począwszy od 22.03. 2020 r. Dotyczy to zajęć wykładowych z dni: 22.03.2020 r. oraz 05.04. 2020 r.

Od 06 czerwca 2020 roku zajęcia zarówno wykładowe, jak i ćwiczeniowe odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams. Dotyczy to zajęć z dni 06-07 oraz 20 czerwca (po 9 godzin wykładu i ćwiczeń).

Link do platformy jest następujący:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7d9ab33c5614278a71409a2f80b63bf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=acf4999a-7826-499c-b0ce-82a62a86d134&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru na wykładzie : Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Forma egzaminu: pisemna z materiału wykładów i ćwiczeń, 3 pytania opisowe oraz pytania zamknięte - test w aplikacji Forms.

Maksymalna liczba punktów 30 (egzamin) na ocenę „bdb”.

Minimalna liczba punktów na ocenę „dst”: 15.

Poniżej 15 punktów - ocena ndst.

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Weryfikacja efektów kształcenia zdalnego:

Materiał objęty wykładem zdalnym jest uwzględniony jako zagadnienia egzaminacyjne.

Uwagi:

GR. WYKŁADOWA II ZZ/PS-PSS

Sposób pomiaru na wykładzie : Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę studenta.

Forma egzaminu: pisemna z materiału wykładów i ćwiczeń, 3 pytania opisowe oraz zamknięte - test w aplikacji Forms.

Maksymalna liczba punktów 30 (egzamin) na ocenę „bdb”.

Minimalna liczba punktów na ocenę „dst”: 15.

Poniżej 15 punktów - ocena ndst.

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Weryfikacja efektów kształcenia zdalnego:

Materiał objęty wykładem zdalnym jest uwzględniony jako zagadnienia obowiązujące do egzaminu.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.