Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 1 10-PC-LI1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3515
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Nowicka-Skóra
Literatura:

1. Ciczkowski, W. (2006) (red.). Prace promocyjne z pedagogiki: skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Guziuk, M. (2005). Podstawy metodologiczne prac promocyjnych (nauki społeczno - pedagogiczne). Warszawa: Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

3. Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

4. Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.

5. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

6. Palka, S. (1998) (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak

Zakres tematów:

Etapy procesu badawczego

Zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi i terminologicznymi związanymi z tematyką pracy

Podstawowe pojęcia: przedmiot badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, Techniki, narzędzia

Opracowanie koncepcję badań (fakultatywnie)

Problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym

Selekcjonowanie odpowiednich pozycji bibliograficznych.

Projektowaniu procedur badawczych

Metody dydaktyczne:

Seminarium realizowane jest w formie indywidualnych spotkań i konsultacji z promotorem -telefoniczne, Teams, mailowe. Kontakt mailowy realizowany jest na prywatnej poczcie promotora i seminarzysty.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium - 1 na II roku studiów I stopnia jest ustalenie tematu pracy, przygotowanie literatury przedmiotu.

Uwagi:

Na czas edukacji zdalnej prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów w trybie indywidualnym- za pośrednictwem poczty elektronicznej i na platformie Teams. Kolejne pomysły studenta dotyczące problematyki i tematu pracy są przesyłane przez studenta za pośrednictwem poczty elektronicznej do promotora. Promotor po analizie materiału sugeruje studentowi dalszą drogę działania i odsyła pracę studentowi.

Spotkania on lin na platformie Teams w każdą środę w godz 14-15.30 Współpraca w zakresie pisania pracy odbywa się głównie w trybie indywidualnym Ponadto konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów.

grupa seminaryjna II DZPC- dr A. Nowicka-Skóra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.