Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe licencjackie - 1 20-SC-LI1
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe licencjackie - 1 20-SC-LI1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45
sala 2223/2224
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Ilona Matysiak
Literatura:

1. Kajdanek, K. (2011). „Suburbanizacja w Polsce – pejzaż społeczno-przestrzenny”. Przegląd Socjologiczny 60.2-3, str. 303-320.

2. Jemielniak, D. (2019). Socjologia Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

3. Rodak, O. (2017). „Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna”. Studia Socjologiczne 3(226), str. 209-236).

4. Giddens, A. (2007). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5.Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6.Bogdanowska-Jakubowska, E. (2012). „Strategie tworzenia wizerunku własnego w dyskursie politycznym”. W: M. Kita, M. Ślawska (red.). Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

7.Niżyńska, A. (2011). Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.

8.Urbaniak, A. (2018). „Przemoc wobec non-human animals w perspektywie socjologii przestępczości i zielonej kryminologii”. W: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa 4(41), str. 55-70.

9.Domański, H. (2015). Czy są w Polsce klasy społeczne? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

10.Siemieńska R. red. (1997). Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zakres tematów:

1.Zagadnienia wstępne, Omówienie standardów pisania prac dyplomowych na kierunku socjologia, "mapping" zainteresowań naukowych studentów i studentek uczestniczących w seminarium.

Zajęcia przeprowadzone stacjonarnie w dniach: 24.02, 02.03, 09.03 (w podwójnym wymiarze - odrabianie za 17.02).

Od 16.03. zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Przyjęto następującą formułę seminarium:

- prezentacje z lektur wraz z pytaniami do dyskusji studenci i studentki przygotowują w Power Point i przesyłają do mnie, a ja ewentualnie proszę o poprawki i potem przesyłam do grupy z prośbą o pisemne odniesienie się do pytań i komentarze do prezentacji (tekst minimum na pół strony, pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami);

- prezentacje koncepcji pracy - jw;

- nie przysłanie prezentacji w wymaganym terminie będzie skutkowało trudnościami w zaliczeniu zajęć, brak nadesłania komentarza w terminie będzie traktowany jak nieobecność na zajęciach i oznacza konieczność wykonania dodatkowej pracy na zaliczenie zajęć.

Studenci i studentki zainteresowani danym tematem, którzy wcześniej przypisali się do przyporządkowanych im lektur, przygotowują prezentacje w Power Point wraz z pisemnymi referatami oraz pytaniami do grupy. Materiały te wraz z oryginalnymi lekturami są rozsyłane całej grupie zajęciowej (adres: naszeseminariumaps@gmail.com). Grupa otrzymuje około tygodnia na przygotowanie pisemnych "reakcji" (minimum pół strony) na pytania zadane przez autorów/autorki prezentacji. Wszystkie otrzymane od studentów i studentek "reakcje" są przeze mnie komentowane w formie mailowej.

W ramach zajęć przeprowadzonych w formie online zostały do tej pory zrealizowane następujące tematy: 1) Migracje z miasta na wieś: relacje pomiędzy „nowymi” i „rdzennymi” mieszkańcami (prezentację, referat i pytania przygotowała p. M. Wolańska, zostały przesłane grupie 18.03); 2) Internet a relacje międzyludzkie, społeczności internetowe (prezentację, referat i pytania przygotowały p. A. Zielińska i K. Walewska, zostały przesłane grupie 20.03); 3) Seksualność i postawy wobec seksu wśród młodych ludzi: perspektywa socjologiczna (prezentację, referat i pytania przygotował p. T. Szuberski, zostały przesłane grupie 25.03); 4) Socjologia komunikacji: kreowanie wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacja (prezentacje, referaty i pytania przygotowali: p. K. Katana oraz p. R. Nasiłowski, zostały przesłane grupie kolejno 30.03 oraz 31.03); 5) Kultura w mieście: działania artystyczne w przestrzeni miejskiej (prezentacje, referaty i pytania przygotowali: p. K. Szot oraz p. R. Wars, obydwie zostały przesłane grupie 06.04); 6) Działania na rzecz praw zwierząt: perspektywa socjologiczna (prezentację, referat i pytania przygotowała p. Alicja Kuczyńska, zostały przesłane grupie 20.04); 7) Porządek klasowy we współczesnym polskim społeczeństwie (prezentację, referat i pytania przygotował p. Stanisław Szczęsny, zostały przesłane grupie 27.04); 8) Muzyka i społeczeństwo: perspektywa socjologiczna (prezentację, referat i pytania przygotowała p. Kamila Cieśluk, zostały przesłane grupie 04.05); 9) Kobiety i mężczyźni w sferze publicznej: społeczne tworzenie płci (prezentację, referat i pytania przygotuje p. Wiktoria Cieślińska, zostaną przesłane grupie 11.05).

Od 18.05 będziemy zajmować się przygotowanymi przez studentów i studentki prezentacjami wstępnych koncepcji prac dyplomowych. Prezentacja koncepcji pracy ma mieć minimum 6-8 slajdów (oczywiście może być więcej) i powinna zawierać następujące elementy: roboczy tytuł pracy, cel pracy i pytania badawcze, propozycje teorii lub koncepcji teoretycznych, do których chcieliby się Państwo odwołać, przykłady już przeprowadzonych badań na ten temat oraz propozycję metody badawczej.

Organizacja zajęć od 18.05 jest aktualnie uzgadniana ze studentami i studentkami - będzie miała dotychczasową formę lub prezentacje i dyskusje odbędą się w czasie rzeczywistym na Ms Teams.

Metody dydaktyczne:

Referat, analiza zadanej literatury, prezentacja multimedialna.

Korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

Przesyłanie studentom i studentkom na adres grupy skanów tekstów do wspólnie wybranych, kolejnych tematów seminarium.

Przygotowywanie przez kolejne osoby prezentacji Power Point wraz z pisemnym referatem oraz pytaniami do grupy.

Przygotowywanie przez pozostałe osoby (w danym momencie bez referatu/prezentacji) pisemnych "reakcji"/komentarzy (minimum pół strony) do prezentacji/referatu.

Możliwość zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS, Skype lub telefonicznie.

Możliwość indywidualnych konsultacji przez pocztę APS, Skype lub telefonicznie (w godzinach zajęć, środy 13.30-15.05). Od 20.04 konsultacje indywidualne w czasie dyżurów: poniedziałki 13.30-14.30 i środy 11.30-12.30 (aplikacja Teams). Bieżący kontakt mailowy ze studentami i studentkami również poza godzinami dyżurów.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja Power Point zawierająca omówienie zadanej lektury.

Prezentacja Power Point wstępnej koncepcji pracy licencjackiej (roboczy tytuł, cel pracy i pytania badawcze, teoretyczne ramy pracy, metoda badawcza, wstępna bibliografia).

Korekta metod i kryteriów oceniania na czas edukacji on-line:

Przygotowanie prezentacji Power Point wraz z referatem w formie pisemnej i pytaniami do dyskusji.

Przygotowanie pisemnych "reakcji"/komentarzy (minimum pół strony) do prezentacji/referatów kolegów i koleżanek.

Uwagi:

grupa seminaryjna II DZSC- dr I. Matysiak

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.