Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 1 20-PY-MG1
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe magisterskie - 1 20-PY-MG1
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Zn) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 3131/3132
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Więcek-Durańska
Literatura:

Literatura (opcjonalnie):

Aronson E. (1995), Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Browne K., Herbert M. (1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa: PARPA.

Cozolino L.J. (2004), Neuronauka w psychoterapii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Herman J.L. (1998), Przemoc - uraz psychiczny I powrót do równowagi, Gdańsk: GWP.

Herzberger S.D. (2002), Przemoc domowa, Warszawa: PARPA.

Hołyst B. (2006), Wiktymologia, Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.

Millon T., Davis R. (2005), Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie,. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Seligman Martin E.P. (2005), Prawdziwe szczęście, Warszawa: Media Rodzina.

Sęk H. (red.) (1993), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau J. (red. naukowy) (2000), Psychologia podręcznik akademicki, t. II., Gdańsk: GWP.

Yalom Irvin D. (2003), Dar terapii, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Zakres tematów:

Psychologiczne konsekwencje bycia ofiarą/sprawcą przestępstwa

Tematyka podejmowanych prac będzie obejmować poniżej prezentowane zagadnienia i może być rozszerzona o inne treści zaproponowane przez uczestników seminarium:

• Syndrom ofiary;

• Ofiara w psychologii, wiktymologii, prawie;

• Typologia ofiar m.in. skupiających się na roli ofiary (wg Schafera: ofiary przypadkowe, ofiary prowokujące, ofiary bezmyślne, ofiary słabsze, ofiary słabe społecznie, ofiary autodestrukcji, ofiary polityczne), typologii koncentrujących się na osobie sprawcy, typologii mieszanych, próba klasyfikacji na podstawie przeprowadzonych badań, mechanizmy stygmatyzacji sprawców przestępstw, mechanizmy stygmatyzacji ofiar przestępstw;

• Stawanie się ofiarą w wyniku przemocy;

• Przyjmowanie tożsamości ofiary;

• Wyuczona bezradność a bycie ofiarą przestępstwa (przemocy, mobbingu, stalkingu, molestowania seksualnego itp.), czynniki ryzyka wyuczonej bezradności.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania (wymagania formalne - w pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu pracy; w drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy):

IV rok (semestr zimowy) – analiza literatury przedmiotu. Efektem wymaganym na zaliczenie przedmiotu jest sformułowanie podstawowego problemu badawczego, wykonanie spisu literatury w obszarze problemu badawczego.

IV rok (semestr letni) – pogłębiona analiza problemów badawczych na tle literatury oraz opracowanie rozdziału teoretycznego. Efektem wymaganym na zaliczenie semestru jest: rozdział części teoretycznej oraz zarys rozdziału dotyczącego badań własnych.

V rok (semestr zimowy) – dalsza praca nad częścią metodologiczną oraz przeprowadzenie badań empirycznych i wstępna statystyczna analiza uzyskanych danych. Efektem wymaganym na zaliczenie semestru jest: określenie procedury badawczej, wyłonienie zmiennych i sformułowanie hipotez badawczych i przeprowadzenie badań.

V rok (semestr letni) – interpretacja wyników badań, napisanie rozdziału prezentującego analizę ilościową i jakościową wyników, ostateczna wersja pracy magisterskiej. Zaliczenie semestru: gotowa praca magisterska.

Uwagi:

seminarium dyplomowe magisterskie dla IV ZM/PY - dr Anna Więcek - Durańska

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.