Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu - 1 10-2S-MS1
Semestr zimowy 2018/2019
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu - 1 10-2S-MS1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018Z) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
sala 3528
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Wereszka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bystrzanowska T. /1969/ „Audiologia kliniczna”

Cieszyńska J. /2000/Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Czajkowska, Herda „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”

Eckert U. /1982/ Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. WSiP, Warszawa.

Eckert U. /2001/ Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu,Wyd. APS, Warszawa.

Kulczycka E./2004/ Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym, wyd.APS, Warszawa

Wereszka K/2014/. Audiologia pedagogiczna - uwarunkowania zaburzeń i oceny słuchu małego dziecka. W: Piortowicz R (red.) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wyd.APS Warszawa

Wereszka K./2016/ Słyszę i słucham - jak rozwija się słyszenie małego dziecka? w: Piotrowicz R. (red.) Małe dziecko - dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka. Wyd.APS Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Eckert „Niektóre metody i techniki pracy w pedagogice specjalnej”

Góralówna, Silwecka „ Listy do rodziców z wadą słuchu”

Styczek I. „Logopedia”

Szczepankowski B./1999/ „Niesłyszący, głusi, głuchoniemi”, WSiP, Warszawa

Zakres tematów:

Anatomia i fizjologia narządu słuchu. Metody badań słuchu. Rodzaje technicznych środków wspomagających słyszenie

Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu. Organizacja pracy rewalidacyjnej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne.

Zajęcia wstępne- cele, funkcje i przykłady

Rozwój psychoruchowy dziecka. Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu. Konsekwencje ubytku słuchu dla rozwoju mowy

Metody wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu

Wychowanie słuchowe dziecka z wadą słuchu

Diagnoza surdologopedyczna

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dziecka z wadą słuchu.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia praktyczne, warsztaty, projekty, prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe:60 godz. ćw

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie projektu: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II WWR-WY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.