Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka 10-1S-WZF1
Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka 10-1S-WZF1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 1073/1074
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era,

Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym,

utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Zakres tematów:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych realizowanych w przedszkolach

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postepowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane z odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak łaknienia

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznymrozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, ich zadania i funkcje. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni

dobór ćwiczeń fizycznych.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju

fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Metody dydaktyczne:

metody praktycznego działania, aktywizujące

- mini wykład

- dyskusja dydaktyczna

- praca w zespołach

- praca indywidualna

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- aktywność podczas zajęć

- opracowanie scenariuszy zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i fizycznego oraz przeprowadzenie zajęć pokazowych;

- przygotowanie portfolio z pomocami dydaktycznymi

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPE/ WPW2

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych - 15H

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 25H

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 10H

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.