Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności diagnostycznych 20-1S-WUD
Semestr zimowy 2017/2018
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty umiejętności diagnostycznych 20-1S-WUD
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017Z) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:35
sala 1203
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wojciech Misztal
Literatura:

1. Adler R. Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.

2. Arendt Ł (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

3. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, UJ, Kraków 1999.

4. Becelowska D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

5. Dodek- Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.

6. Dubois B, Milej K. Praca socjalna, BPS Interart Warszawa 1996.

7. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000.

8. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS Interart, Warszawa 1996.

9. Haman W. Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

10. Kijak R, Szarota Z Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013.

11. Król- Fijewska M. Trening asertywności, Warszawa 1994.

12. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

13. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002.

14. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.

15. Skowrońska A, Badania w pomocy społecznej. Zastosowanie, metody, narzędzia, CRZL, Warszawa 2013.

16. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN Warszawa 2000.

17. Strelau J. Psychologia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2000.

18. Sutton C. Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004.

19. Ury W. Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000.

20. Wiśniewska A. Pomoc społeczna w praktyce, Verlag Dashofer 2004.

21. Czasopismo „Praca Socjalna” .

Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm).

Zakres tematów:

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

1. Umiejętności diagnostyczne w pracy socjalnej.

2. Diagnoza socjalna 1 – rodzaje i cele diagnozy socjalnej, podstawowe zasady badań w obszarze pracy socjalnej, etyczny wymiar badań w obszarze pracy socjalnej.

3. Diagnoza socjalna 2 – metody, podstawowe techniki diagnozy w pracy socjalnej, sondaż diagnostyczny w pracy socjalnej, badania terenowe w pracy socjalnej, wywiad jako technika badawcza, obserwacja w pracy socjalnej, ankieta jako technika badawcza w pracy socjalnej.

4. Diagnoza indywidualnego przypadku (wywiad).

5. Diagnoza rodziny i grupy (genogram, ekogram, analiza transakcyjna.

6. Diagnoza środowiska lokalnego (zasoby i potrzeby, CAL).

7. Zawieranie kontraktów (elementy kontraktu, ograniczenia w stosowaniu kontraktu, zawieranie kontraktu z rodziną i grupą).

8. Znaczenie ewaluacji w pracy socjalnej (rodzaje ewaluacji, funkcje ewaluacji, kryteria, przedmiot).

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

aktywizujące formy zajęć (scenki,

praca w parach i grupach,

„burze mózgów”),

analiza treści dokumentów urzędowych

Metody i kryteria oceniania:

wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną – 3,0;

wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”) – 4,0;

wystąpienia z prezentacją multimedialną tematyczną połączone z aktywizującymi formami na zajęciach (scenki, praca w parach i grupach, „burze mózgów”), aktywność w czasie zajęć – 5,0;

Ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Uwagi:

gr warsztatowa dla III DZPS/ PSS1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.