Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne, integracyjne - 1 tydz. (20 godz.) 10-0P-WY3b
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne, integracyjne - 1 tydz. (20 godz.) 10-0P-WY3b
Zajęcia Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017n) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. "Dwu i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć." Wyd. Bliżej Przedszkola

Gruszczyk-Kolczyńska, E. "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu." Wyd. Bliżej Przedszkola

Zakres tematów:

W ramach praktyki student realizuje następujące zadania:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. nauczyciela, psychologa, logopedy i innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wpierających dzieci organizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka – w odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

5. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego dziecka. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka, obserwacji, rozmowie z nauczycielem oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki wybranego dziecka.

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, prowadzonych zajęć – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych i scenariuszach zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7. Student, jako asystent nauczyciela i wychowawcy hospituje zajęcia. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania, wsparcia dziecka w poszczególnych grupach wiekowych oraz swoistość przebiegu zajęć lub innych form wsparcia dziecka. Student włącza się w sprawowanie opieki nad dziećmi podczas realizacji zajęć, aktywnie uczestniczy w merytorycznych elementach zajęć z grupą. Pomaga w przygotowaniu przyborów, sprzętu oraz organizacji miejsca do zajęć.

8. Student samodzielnie przeprowadza zajęcia w oparciu o wcześniej przygotowane przez siebie i zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze zajęć.

Metody dydaktyczne:

Indywidualna rozmowa w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyki obejmuje:

a) program praktyki,

b) kartę praktykanta APS,

c) dokumentację przebiegu praktyk obejmuje:

• rejestr zrealizowanych zadań praktyki studenckiej,

• diagnozę dziecka (anonimową charakterystykę wybranego ucznia),

• scenariusze realizacji zajęć,

• protokoły hospitacji zajęć,

• kartę oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III ZZ/PC- WWR-WY 1 - praktykiStudent zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyki obejmuje:

a) program praktyki,

b) kartę praktykanta APS,

c) dokumentację przebiegu praktyk obejmuje:

• rejestr zrealizowanych zadań praktyki studenckiej,

• diagnozę dziecka (anonimową charakterystykę wybranego ucznia),

• scenariusze realizacji zajęć,

• protokoły hospitacji zajęć,

• kartę oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.