Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne, integracyjne - 1 tydz. (20 godz.) 10-0P-WY3b
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne, integracyjne - 1 tydz. (20 godz.) 10-0P-WY3b
Zajęcia Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017n) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. "Dwu i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć." Wyd. Bliżej Przedszkola

Gruszczyk-Kolczyńska, E. "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu." Wyd. Bliżej Przedszkola

Zakres tematów:

W ramach praktyki student realizuje następujące zadania:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. nauczyciela, psychologa, logopedy i innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wpierających dzieci organizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka – w odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

5. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego dziecka. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka, obserwacji, rozmowie z nauczycielem oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki wybranego dziecka.

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, prowadzonych zajęć – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych i scenariuszach zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7. Student, jako asystent nauczyciela i wychowawcy hospituje zajęcia. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania, wsparcia dziecka w poszczególnych grupach wiekowych oraz swoistość przebiegu zajęć lub innych form wsparcia dziecka. Student włącza się w sprawowanie opieki nad dziećmi podczas realizacji zajęć, aktywnie uczestniczy w merytorycznych elementach zajęć z grupą. Pomaga w przygotowaniu przyborów, sprzętu oraz organizacji miejsca do zajęć.

8. Student samodzielnie przeprowadza zajęcia w oparciu o wcześniej przygotowane przez siebie i zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze zajęć.

Metody dydaktyczne:

Indywidualna rozmowa w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyki obejmuje:

a) program praktyki,

b) kartę praktykanta APS,

c) dokumentację przebiegu praktyk obejmuje:

• rejestr zrealizowanych zadań praktyki studenckiej,

• diagnozę dziecka (anonimową charakterystykę wybranego ucznia),

• scenariusze realizacji zajęć,

• protokoły hospitacji zajęć,

• kartę oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla III ZZ/PC- WWR-WY 1 - praktykiStudent zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyki obejmuje:

a) program praktyki,

b) kartę praktykanta APS,

c) dokumentację przebiegu praktyk obejmuje:

• rejestr zrealizowanych zadań praktyki studenckiej,

• diagnozę dziecka (anonimową charakterystykę wybranego ucznia),

• scenariusze realizacji zajęć,

• protokoły hospitacji zajęć,

• kartę oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.