Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka 10-1S-RMP
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka 10-1S-RMP
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maja Wenderlich
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzezińska A., Czub T, Lutomski G, Smykowski B. (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1995, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (red) ., Czytanie i pisanie. Nowy język dziecka, Warszawa 1987, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2) Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, Wydawnictwo Lubelskie.

Kida J. (red)., Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym, Rzeszów 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Klus-Stańska D., M. Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka, Warszawa 2015, Elipsa Dom Wydawniczy.

Roszyńska E., Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania? [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej., Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Warszawa 2012, Wydawnictwo APS.

Tarkowski Z., Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Gdańska 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Zakres tematów:

1. Znaczenie mowy w rozwoju człowieka. Przebieg rozwoju mowy u dzieci; etiologia zaburzeń;

2. Rozwój mowy a rozwój myślenia dzieci;

3. Porozumiewanie się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi - kompetencja językowa i komunikacyjna;

4. Rola środowiska we wspieraniu rozwoju mowy; znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i logopedą;

5. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania;

6. Proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Metody dydaktyczne:

Metody: burza mózgów, rozmowa, dyskusja, metoda zadań, gry dydaktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacje multimedialne, esej.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PE-praktyczna-EPW 2

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25h

Przygotowanie się do kolokwium: 20h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10h

Przygotowanie eseju: 8h

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.