Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 10-1S-PEJ
Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 10-1S-PEJ
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017Ln) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maja Wenderlich
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Awramiuk E, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po

polsku, Białystok: Trans Humana, Białystok 2006.

2.. Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009.

3. Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

4. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania starszych przedszkolaków [w:] Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014.

5. Jurek A. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

6. Jurek A. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańska 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Baczyńska H., Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III, Warszawa 1981.

2 Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

3. Skrzypiec W., Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach 1-3, Warszawa 1992.

4. Stasica J., 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III, Kraków 2001.

5. Żuchowska W. , Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Kraków 1999.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w przedszkolu i klasach I-III.

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach:

- teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje behawiorystyczne),

- teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina,

- natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego,

- konstruktywizm – teorie: Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome Brunera.

3. Lingwistyczne i psychologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania.

4. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym. Podział metod czytania i pisania.

5. Proces nauki czytania – gotowość i aspekty procesu czytania, kształtowanie umiejętności oraz jej doskonalenie.

6. Proces pisania. Nauka poprawnego pisania; etapy nauki pisania nowej litery, rodzaje ćwiczeń w pisaniu. Trudności w nauce czytania i pisania.

7. Praca z tekstem literackim: cele, etapy i opracowywanie utworów literackich. Opracowywanie utworów poetyckich oraz praca z lekturą. Kącik literacki.

8. Nauczanie gramatyki, ortografii i interpunkcji w edukacji wczesnoszkolnej.

9. Twórcze zaangażowanie uczniów. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego

i konwergencyjnego. Metody pobudzania myślenia twórczego.

10. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Książka, teatr, kino, muzyka.Wspieranie i rozwijanie zainteresowań.

Metody dydaktyczne:

Eksponujące, podające, praktyczne, problemowe, aktywizujące.

Metody i kryteria oceniania:

Pomiar efektów kształcenia: kolokwium, prezentacje multimedialne, scenariusz lekcji edukacji polonistycznej w klasach 1-3, esej.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PE-WPW 3

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h, wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do kolokwium: 25h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10h

Przygotowanie eseju: 20h

Przygotowanie scenariusza edukacji polonistycznej; 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.