Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych 10-1P-EPW2e
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych 10-1P-EPW2e
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Zakres tematów:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z

jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktycznowychowawczej

oraz sposobami ich realizacji w kontekstach formalnoprawnych.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy nauczyciela w kontekście organizacji działań wspierających rozwój dziecka. Poznanie form

działań wpierających dziecka, organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka

na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji i rozmów z

nauczycielem oraz ewentualnie, po rozmowie z dzieckiem i

specjalistami zaangażowanymi w pomoc rozwojową temu dziecku - w

odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu psychologii,

socjologii oraz pedagogiki.

4. Asystowanie nauczycielowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie

dokumentacji obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych –

ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych. Krytyczne analizowanie

działań – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć pod kątem

założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

5. Poprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane i

zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy studenta:

- obserwacja,

- uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami,

- samodzielne prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacji osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Uwagi:

praktyka dla II DZPEP/ EPW1

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.