Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy 10-PE-LIC2a
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017
Seminarium, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy 10-PE-LIC2a
Zajęcia Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017 (2016n) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Witkowska-Tomaszewska
Literatura:

1. Literatura obowiązkowa

1. Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Pilch T., Baumann T. Wydaw. Żak. Warszawa 2001

2. Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Pilch T., Bauman T. Wydaw. Żak. Warszawa 2001

3. Zasady badań socjologicznych. Durkheim E. Wydaw. PWN. Warszawa 2007

4. Konteksty i metody w badaniach historyczno – pedagogicznych. Jałmużny T., Michalska I., Michalski G. Wydaw. Impuls. Kraków 2004

5. Leksykon dla piszących prace dyplomowe. Borzęcki K. Wydaw. OSW. Olsztyn 2000

6. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Francuz P., Mackiewicz R. Wydaw. KUL. Lublin 2005

7. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Banks M. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa 2010

8. Metodologia badań nad edukacją. Rubacha K. Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP. Warszawa 2008

9. Metodologia badań naukowych: zarys problematyki na użytek wyższych szkół o kierunku turystyka i rekreacja. Siwiński W. Wydaw. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Poznań 2006

10. Metodologia badań społecznych. Nowak S. Wydaw. PWN. Warszawa 2008

11. Metodologia: badania, praktyka pedagogiczna. Palka S. Wydaw. GWP. Gdańsk 2006

12. Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Juszczyk S. Wydaw. Impuls. Kraków 1998

13. Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Maszke A. Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 2004

14. Metody i techniki badań pedagogicznych. Łobocki M. Wydaw. Impuls. Kraków 2004

15. Metody pedagogicznych badań nad twórczością: teoria i empiria. Szmidt K. (red.). Wydaw. Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej. Łódź 2009

16. Metody statystyczne w naukach społecznych: elementy teorii i zadania. Szwed R. Wydaw. KUL. Lublin 2009

17. Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych: licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Wydaw. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa 2001

18. Metodyka pisania prac dyplomowych: skrypt dla studentów. Hombek D. Wydaw. Wyższa Szkoła Umiejętności. Kielce 2005

19. Naukowy rozwój człowieka. Czarnecki K. Wydaw. Impuls. Kraków 2001

20. Nowe zasady metody socjologicznej. Giddens A. Wydaw. Nomos. Kraków 2001

21. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań: wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych. Cempel Cz. Wydaw. Instytut Technologii Eksploatacji. Poznań 2003

22. Ogólna metodologia nauk. Hajduk Z. Wydaw. KUL. Lublin 2011

23. Ogród metodologii socjologicznej. Sułek A. Wydaw. Scholar. Warszawa 2002

24. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Palka S. (red.). Wydaw. UJ. Kraków 1998

25. Podstawy badań metodologicznych. Babbie E. Wydaw. PWN. Warszawa 2008

26. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych: nauki społeczno – pedagogiczne. Guziuk M. Wydaw. OSW. Olsztyn 2004

27. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych: nauki społeczno-pedagogiczne. Wydaw. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Olsztyn 2005

28. Podstawy metodologii badań w pedagogice. Palka S. (red.). Wydaw. GWP. Gdańsk 2010

29. Poznawanie sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka: wybrane techniki badań. Grochocińska R. Wydaw. Gdańskiej WSP. Gdańsk 2003

30. Praca badawcza nauczyciela. Zaczyński Wł. Wydaw. WSiP. Warszawa 1997

31. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. Wydaw. Bańkowska E. Wydaw. Książka i wiedza. Warszawa 2003

32. Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce. Chodubski A., Malinowski M. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2006

33. Prowadzenie badań jakościowych. Silverman D. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa 2008

34. Prowadzenie wywiadów. Kvale S. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa 2010

35. Rozważania o poznaniu naukowym. Such J. (red.). Wydaw. Humaniora. Poznań 1996

36. Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Gnitecki J. Wydaw. UAM. Poznań 2006

37. Statystyczny drogowskaz: praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Bedyńska S., Brzezicka A (red.). Wydaw. Academica. Warszawa 2007

38. Statystyka dla pedagogów: zarys wykładu. Juszczyk S. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 2002

39. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela. Zaczyński W. Wydaw. Żak. Warszawa 1997

40. Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane. Wydaw. OSW. Olsztyn 2006

41. Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych. Gnitecki J. Wydaw. UAM. Poznań 2007

42. Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych. Krzysztoszek Z. Wydaw. WSiP. Warszawa 1997

43. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Mayntz R., Holm K., Hubner P. Wydaw. PWN. Warszawa 1985

44. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Łobocki M. Wydaw. Impuls. Kraków 1999

45. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Łobocki M. Wydaw. Impuls. Kraków 2001 [Wyd. 2]

46. Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych. Karpiński J. Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Warszawa 2006

47. Zasady badań pedagogicznych. Pilch T. Wydaw. Żak. Warszawa 1998

Literatura dodatkowa

1. Jak napisać pracę dyplomową. Eco U. Wydaw. UW. Warszawa 2007

2. Jak pisać pracę licencjacką: poradnik metodyczny. Gierz W. Wydaw. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Sopot 1998

3. Jak uprawiać badania oświatowe. Konarzewski K. Wydaw. WSiP. Warszawa 2000

Zakres tematów:

1. Metodologia badań pedagogicznych

( Uzasadnienie wyboru tematu, przedmiot badań, cele oraz problemy badawcze, metody oraz techniki badawcze, dobór próby. Warsztat przygotowania metodologii badań własnych oraz planowania badań własnych)

2. Analiza wyników badawczych (Prezentacja wyników surowych, omówienie wyników surowych , podsumowanie )

3. Złożenie pracy oraz obrona ( wersja papierowa oraz elektroniczna, dokumenty składane do pracy licencjackiej, program antyplagiat, pytania na obronę, przebieg egzaminu dyplomowego)

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium będzie

Złożenie pracy dyplomowej do 30.04.2017 r

Pozytywna recenzja pracy

Uzyskanie pozytywnego wyniku w programie anty-plagiat

Uwagi:

grupa seminaryjna dla III roku ZZ/PE i ZZ/PE-praktyczna - dr A. Witkowska-Tomaszewska

Nakład pracy studenta:

Aktywny udział w seminariach - 30 h

Przygotowanie zaliczenia - 30h

ECTS 2 punkty

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.