Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 10-3F-PES
Semestr letni 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika specjalna 10-3F-PES
Zajęcia Semestr letni 2016/2017 (2016L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:50 - 11:25
sala 3310/3311
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2005.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk, GWP, 2006.

Szczepankowski B., Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Warszawa, WSiP, 1999.

Walther R., Tyflopedagogika. Gdańsk, Pedagogika GWP, 2007.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. 

Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Zakres tematów:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Metody dydaktyczne:

wykłady, dyskusja, e-learning

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe: 15 ćw

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:30h

Przygotowanie do zaliczenia: 15h

Inne formy:10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Uwagi:

grupa wykładowa I DZEP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.