Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje pomocy społecznej 20-1F-IPS
Semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucje pomocy społecznej 20-1F-IPS
Zajęcia Semestr letni 2016/2017 (2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 3310/3311
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura:

1. Kruk A.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

2. Wielgos – Struck R. (red.): Pomoc społeczna w skali lokalnej: doświadczenia i efekty działań wybranych placówek. Uniwersytet Rzeszowski „ Mana”, Rzeszów 2004.

3. Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2009.

Źródła:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.  Dz.U. 2016 poz. 930 ze zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz. U. 2012, poz. 964. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej . Dz. U. 2017, poz. 224.

3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. 2013 poz. 135 ze zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. Dz. U. 2016 r. poz. 2087.

Zakres tematów:

Informacja o przedmiocie. Polityka społeczna, Pomoc społeczna, praca socjalna – definicje.

Cele, zadania, formy i podmioty instytucjonalnej pomocy społecznej w ramach znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Znaczenie tzw. trzeciego sektora w polityce społecznej państwa.

Rola terytorialnego w realizacji zadań polityki społecznej państwa.

Ośrodki Pomocy Społecznej,

Domy Pomocy Społecznej,

Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

Wsparcie instytucjonalne osób marginalizowanych.

Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny.

Zakres przedmiotowy instytucjonalnej pomocy społecznej.

Zatrudnienie socjalne jako instytucje wsparcia osób marginalizowanych.

Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy studenta: 20 godzin na: przygotowanie się do zajęć, lektury, przygotowanie referatu, eseju, prezentacji.

Ocena sposobu interpretacji organizacyjnych podstaw funkcjonowania organizacji zatrudnienia socjalnego oraz innych instytucji pomocy społecznej.

Ocena samodzielności studenta w zakresie analizy założeń organizacyjnych wybranych instytucji pomocy społecznej.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa I DZPS gr3

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.