Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki pracy 10-4F-PPP
Semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki pracy 10-4F-PPP
Zajęcia Semestr zimowy 2016/2017 (2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 3630
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Kowalczyk
Literatura:

Rozdziały do przeczytania na poszczególne zajęcia:

Z. Wiatrowski, "Podstawy pedagogiki pracy", Bydgoszcz 2005 (niebiesko-granatowa)

Zajęcia nr 2

2.1. Podstawowe formy działalności człowieka

2.7. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy

Zajęcia nr 3

3.1. Pojęcie i zadania kształcenia przedzawodowego

3.3. Wychowanie przez pracę

3.4. Kształcenie ogólnotechniczne

Zajęcia nr 4

4.1. Pojęcie i zadania kształcenia prozawodowego

4.3. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji prozawodowej

Zajęcia nr 5

5.1. Pojęcie kształcenia zawodowego

5.3. Cele (5.3.1.) i treści (5.3.2.) kształcenia zawodowego (+wstęp)

5.4. Proces kształcenia zawodowego

5.5. Losy absolwentów (5.5.2) i przydatność zawodowa (5.5.3) (+ wstęp)

5.6. Działalność wychowawcza szkoły zawodowej

5.8. Europejski wymiar edukacji zawodowej

Zajęcia nr 6

7.1. Edukacja permanentna

7.3. Podstawy teoretyczne i metodologiczne kształcenia ustawicznego dorosłych

7.3.1. Istota i zadania kształcenia ustawicznego (do definicji włącznie)

7.3.3.Organizacja kształcenia ustawicznego w Polsce

7.4.1. Priorytety edukacji permanentnej

7.5. Dokształcanie, przekwalifikowywanie oraz samokształcenie pracowników

7.6. Doskonalenie ogólne i zawodowe

7.7. Linia rozwoju zawodowego pracownika

Zajęcia nr 7

6.4. Powodzenia i niepowodzenia zawodowe pracujących

8.1. Pojęcie i zadania humanizacji pracy

8.3. Zakład pracy oraz jego właściciele i pracownicy

8.7. Trudności związane z humanizacją w zakładzie pracy oraz warunki skutecznych działań humanizacyjnych

Zakres tematów:

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna.

1a. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

2. Egzemplifikacja podstawowych form działalności człowieka na podstawie własnych doświadczeń.

2a. Analiza dobrych praktyk stosowanych w pedagogice pracy metod i technik badań.

3. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

4. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy.

4a. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego.

4b. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa.

5. Edukacja ustawiczna osób dorosłych – przykłady rozwiązań organizacyjno – programowych oraz metodycznych edukacji szkolnej i pozaszkolnej osób dorosłych.

5a. Standardy kwalifikacji zawodowych.

6. Wybrane aspekty humanizacji pracy – analiza przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji i rynku pracy

7. Pedagogika pracy w codziennym życiu – refleksje

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstu

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- ćwiczenie praktyczne (praca w zespołach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach,

- aktywność podczas dyskusji,

- zaliczone arkusze pracy na zajęciach,

- przedłożony w postaci elektronicznej i papierowej esej nt. Moja droga do zawodu

- uzyskanie min. 60% punktów

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II ODW

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.