Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka 10-1S-WDB
Semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka 10-1S-WDB
Zajęcia Semestr zimowy 2016/2017 (2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:35
sala 6
Obiekt Czerniakowska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maja Wenderlich
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Edukacja starszych przedszkolaków w domu i przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i

w domu”, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie

ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów [w:] Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, nr 2(20) 2013, s. 7-26.

Klus-Stańska D., M. Nowicka, Bezpieczeństwo dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

Schaffer H., R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Jaworska R.: Poradnik Wychowania Zdrowotnego dzieci

w wieku 3-6 lat część 1: Bezpieczeństwo, Zakład Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, Płock 1995.

Przybylska K., Uwaga-czerwone światło, Moje 5 lat, Wydawnictwo MAC.

Zakres tematów:

1. Obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które zawierają treści związane z wdrażaniem dzieci do bezpieczeństwa w przedszkolu.

2. Charakterystyka rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym; uwzględnienie poszczególnych etapów rozwoju moralnego człowieka.

3. Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz wszelkich sytuacjach zadaniowych.

4. Kształtowanie czynności samoobsługowych. Nawyki higieniczne i kulturalne. Utrzymanie ładu i porządku.

5. Wychowanie zdrowotne oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych, grach, zabawach w parku, na boisku lub przedszkolnym placu zabaw.

6. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze

i w środkach komunikacji publicznej. Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach dla pieszych. Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych oraz unikaniu zagrożeń.

8. Nowe technologie. Wdrażanie dzieci do bezpiecznego użytkowania tabletów, komputerów, smartfonów. Sygnalizacja niebezpieczeństw wynikających

z nieprawidłowego użytkowania tego typu sprzętów.

9. Zagrożenia ze strony zwierząt. Niebezpieczne i chore zwierzęta. Trujące

i niebezpieczne rośliny.

Metody dydaktyczne:

podające, aktywizujące, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje multimedialne, obecność, aktywność na zajęciach, scenariusz zajęć

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 h

Przygotowanie scenariusza zajęć 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.