Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WNI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w dorosłym życiu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III sem. stud. podypl: edu. i rehab. osób z niepełnospr, intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

ma wiedzę dotyczącą aktywizacji zawodowej osób

z niepełnosprawnością intelektualną; zna metody i formy rehabilitacji zawodowej; zna cele, zasady i formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem; potrafi określić sytuacje trudne, w których mogą znaleźć się osoby dorosłe (m.in. doświadczanie przemocy, brak wsparcia społecznego, brak możliwości decydowania o sobie, brak możliwości realizacji potrzeb seksualnych); potrafi zaprojektować strategie radzenia sobie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w sytuacjach typowych i w sytuacjach trudnych; potrafi dostosować formę wsparcia do indywidualnych potrzeb osoby

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym. Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością ( podstawy prawne, zadania, działalność).Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Ewa Wapiennik-Kuczbajska, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność;

Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma pomiaru efektów kształcenia:

praca pisemna.

Pełny opis:

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wspieranie osób w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność;

Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje; seksualność osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa-od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.