Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uzdolnione matematycznie dzieci: wyniki badań, model uzdolnień Krutieckiego, cechy umysłu dzieci uzdolnionych matematycznie, szacunkowe dane dotyczące liczby tych dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-UZD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uzdolnione matematycznie dzieci: wyniki badań, model uzdolnień Krutieckiego, cechy umysłu dzieci uzdolnionych matematycznie, szacunkowe dane dotyczące liczby tych dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: matematycznie uzdolnione dzieci: diagn., wsp. rozw. i edukacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować pojęcia: dzieci zdolne, uzdolnione i utalentowane

Student przedstawia krótko i nieco krytycznie o popularnej koncepcji inteligencji złożonej.

Student wyjaśnia nieporozumienia dotyczące ustalania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz u młodszych i starszych uczniów

Student objaśnia w jakim zakresie model uzdolnień matematycznych W. A. Krutieckiego odnosi się do starszych przedszkolaków i małych uczniów. Cechy umysłu dzieci uzdolnionych matematycznych i kłopoty z ich rozpoznaniem z zastosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych

Student przedstawia założenia i przebieg badań naukowych dotyczących rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci. Wyniki badań - szacunkowe dane dotyczące liczby uzdolnionych i wybitnie uzdolnionych matematycznie i dzieci w przedszkolach i w na początku edukacji szkolnej

Student przedstawia sytuację matematycznie uzdolnionych dzieci w szkole. Dlaczego już po kilku miesiącach nauki w klasie I znacząco mniej dzieci manifestuje swoje uzdolnienia matematyczne

Student charakteryzuje okresy krytyczne w rozwijaniu uzdolnień matematycznych. Jak pomóc uzdolnionym dzieciom bezpiecznie przejść nie przejść

Umiejętności

Student potrafi przedstawić sytuacje edukacyjne dzieci uzdolnionych matematycznych na spotkaniach z rodzicami i nauczycielami

Student argumentuje za tym, że uzdolnione dzieci muszą być wspomagane w rozwoju umysłowych z takim prowadzeniem edukacji matematycznej, aby mogły rozwinąć to, czym zostały obdarzone

Student wskazuje mankamenty programów edukacyjnych, metod i pakietów edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej

Student obserwuje dzieci, aby dostrzec cechy umysłów wskazujących na uzdolnienia matematyczne

Kompetencje społeczne

Student przejawia większą wrażliwość na losy uzdolnionych matematycznie dzieci

Student wskazuje na gotowość organizowania opieki nad dziećmi uzdolnionymi matematycznie

Wyklad z elementami ćwiczeń i dyskusją merytoryczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

egzamin

Pełny opis:

Pojęcia: uzdolnienia matematyczne dzieci, dzieci uzdolnione i utalentowane. Koncepcja inteligencji wielorakich. Nieporozumienia dotyczące ustalania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz u młodszych i starszych uczniów. Model uzdolnień matematycznych W. A. Krutieckiego. Cechy umysłu dzieci uzdolnionych matematycznych. Kłopoty z ich rozpoznaniem z zastosowaniem tradycyjnych metod diagnostycznych. Badania naukowe dotyczące rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci. Sytuacja matematycznie uzdolnionych dzieci w szkole. Okresy krytyczne w rozwijaniu uzdolnień matematycznych. Mankamenty programów edukacyjnych, metod i pakietów edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, red. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu)

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.