Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ROD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo rodzinne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Słuchacz: potrafi scharakteryzować cele, funkcje i metody poradnictwa rodzinnego

analizuje procesy rozwojowe pojawiające się w cyklu życia rodziny

Umiejętności

potrafi rozpoznawać i diagnozować problemy rodzinny

umie wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania w określonym problemie rodzinnym

potrafi przeprowadzić proces mediacji rodzinnych

Kompetencje społeczne (max. 10)

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w procesie pomagania

pogłębia znajomość problemów rodzinnych i małżeńskich

dostrzega dylematy i trudności procesu poradnictwa rodzinnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Przedstawienie planu porady rodzinnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- de Barbaro, B. (red.)(1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ – wybrane rozdziały

- McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo – wybrane rozdziały

- Murgatroyd, S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca

- Sujak, E. (1995). Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Katowice.

- Stierlin, H., Rücker–Embden, I, Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 55g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – analiza własnego przypadku 50g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Ocena wypowiedzi ustnych

Sposób pomiaru:

Ocena wypowiedzi ustnych

Przedstawienie planu porady rodzinnej

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi ustnych

Ocena wypowiedzi ustnych

Ocena wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

1. Funkcjonowanie rodziny – ujęcie systemowe, wzory komunikacji, struktura rodziny, problematyka mitów rodzinnych

2. Cykl życia rodzinnego – problemy rozwojowe typowe w poszczególnych fazach cyklu

3. Cele, metody i funkcje poradnictwa rodzinnego. Sposoby identyfikacji potrzeb i problemow rodzinnych. Schemat udzielania pomocy psychologicznej w poradnictwie rodzinnym. Specyfika roli doradcy rodzinnego. Techniki udzielania pomocy psychologicznej rodzinie.

Liczba godzin: 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa

- de Barbaro, B. (red.)(1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ – wybrane rozdziały

- McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo – wybrane rozdziały

- Murgatroyd, S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca

- Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo Psychologiczne (s.228-257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Przeł. M. Łuszczak, M. Młynarz, K. Siemieniuk. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 55g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – analiza własnego przypadku 50g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.