Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-RDN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III sem. stud. podypl: edu. i rehab. osób z niepełnospr, intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna specyfikę funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną; potrafi opracować, przeprowadzić i zinterpretować wywiad z członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną; rozumie złożoną sytuację rodziny i jej uwarunkowania; opracować scenariusz warsztatu z rodzicami; potrafi określić zasady prawidłowej współpracy ze środowiskiem rodzinnym; potrafi pracować w grupie zadaniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny; modele rodziny. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie. Formy współpracy z rodzicami (grupowej i indywidualnej). Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy. Praca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Literatura:

Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: APS

Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny; modele rodziny. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie. Formy współpracy z rodzicami (grupowej i indywidualnej). Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy. Praca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Literatura:

Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: APS

Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.