Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna cele i zadania pedagogiki specjalnej; posiada zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych; ma uporządkowaną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi; ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne; potrafi określić wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju) i niedostosowaniem społecznym oraz skalę i dynamikę zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie; zna systemy kształcenia specjalnego w Polsce i potrafi dokonać ich analizy na tle systemów w innych państwach, rozumie potrzebę wyrównywanie szans edukacyjnych; rozumie ideę integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w edukacji i społecznym funkcjonowaniu; zna system kształcenia pedagogów specjalnych; rozumie znacznie kształtowania autonomii oraz wdrażania idei normalizacji dla integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, zna formy opieki nad osobami z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym, potrafi dokonać krytycznej oceny działalności placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z uwzględnieniem problemów ich funkcjonowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.