Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody wspomagające terapię i edukacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MWA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody wspomagające terapię i edukacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: podejmowanie działań praktycznych, prowadzenie zabaw według skryptu ustalonego z prowadzącym obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Metody wspomagające terapię osób z ASD:

- Trening uwagi słuchowej Johansena,

- Trening słuchowy Tomatisa;

- Programy Aktywności Knill;

- Metoda Dobrego Startu,

- Metoda Domana,

- Modelowanie z użyciem nagrań wideo w nauczaniu dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu,

- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

- Metoda Kepharta;

- Metoda symultaniczno-sekwencyjna,

- Metoda Frostig,

- Metoda malowania dziesięcioma palcami,

- Metody oparte na kontakcie ze zwierzętami;

- Metody oparte na kontakcie ze sztuką.

2. Programowanie pracy z dzieckiem – scenariusze zajęć z wykorzystaniem wspomagających metod terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3. Komputer, media i nowe technologie w terapii osób z ASD.

Literatura:

1. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

2. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2001

3. M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, GWP, Sopot 2012

4. J. Jull, Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2016

5. M. Rosenberg, Porozumienie bez Przemocy. O języku życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016

6. S. Shanker, Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2016

7. A. Stążka-Gawrysiak, Self-regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020

8. A. Stążka-Gawrysiak, Self-regulation. Szkolne wyzwania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020

9. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007

10. K. Dworaczyk, Minimediacje z dziećmi, Wydawnictwo Klett, Poznań 2020

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; gry dydaktyczne, metody aktywizujące, działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 20 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)