Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnościa intelektualną i autyzmem w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III sem. stud. podypl: edu. i rehab. osób z niepełnospr, intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

analizuje poznane modele, formy edukacji integracyjnej, uzasadnia korelację pomiędzy integracją społeczną a edukacją integracyjną; potrafi podać i uzasadnić różnice pomiędzy edukacją integracyjną

w Polsce i na świecie oraz ocenić i wskazać przydatność i zasadność rozwiązań poznanych modeli edukacyjnych; potrafi zaprojektować zajęcia dotyczące integracji społecznej w grupie zróżnicowanej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Techniki pracy z grupą:

• zabawy integrujące grupę na różnych etapach, trudności pojawiające się w grupie: zachowania agresywne, odrzucanie, zaburzenia interakcji pomiędzy uczestnikami grupy;

• techniki służące kreatywnym rozwiązywaniu konfliktów.

2. Dostosowanie przestrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2000). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS

2. Kossewska J. (2009). (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

3. Pisula E. (2000). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa

4. Vopel K.W. (2002). Gy i zabawy interakcyjne. Kielce: wydawnictwo Jdność

5. Vopel K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyński J. (2005). (red. nauk.). Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, wyd. II zmienione.

2. Olechnowicz H (2004).Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 10

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 5

liczba godzin przygotowania się do kolokwium - 5

sumaryczna liczba punktów - 2

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- kolokwium (pisemne): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- kolokwium (pisemne): pytania otwarte, zadanie praktyczne

3. KOMPETENCJE

- kolokwium (pisemne): pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Techniki pracy z grupą:

zabawy integrujące grupę na różnych etapach, trudności pojawiające się w grupie: zachowania agresywne, odrzucanie, zaburzenia interakcji pomiędzy uczestnikami grupy;

Techniki służące kreatywnym rozwiązywaniu konfliktów.

2.Dostosowanie przestrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2000). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS

2. Kossewska J. (2009). (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

3. Pisula E. (2000). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa

4. Vopel K.W. (2002). Gy i zabawy interakcyjne. Kielce: wydawnictwo Jdność

5. Vopel K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyński J. (2005). (red. nauk.). Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, wyd. II zmienione.

2. Olechnowicz H (2004).Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych - 10 h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do zaliczenia - 10h

Przygotowanie prac - 30h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta – 60 h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

rozmowa kierowana, praca z tekstem, działania praktyczne,

Pełny opis:

1. Techniki pracy z grupą:

- zabawy integrujące grupę na różnych etapach, trudności pojawiające się w grupie: zachowania agresywne, odrzucanie, zaburzenia interakcji pomiędzy uczestnikami grupy;

- techniki służące kreatywnym rozwiązywaniu konfliktów.

2. Dostosowanie przestrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2000). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS

2. Kossewska J. (2009). (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

3. Pisula E. (2000). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa

4. Vopel K.W. (2002). Gy i zabawy interakcyjne. Kielce: wydawnictwo Jdność

5. Vopel K.W. (2003). Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: Jedność

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyński J. (2005). (red. nauk.). Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, wyd. II zmienione.

2. Olechnowicz H (2004).Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. Warszawa.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych - 10 h

Przygotowanie się do zajęć - 10h

Przygotowanie się do zaliczenia - 10h

Przygotowanie prac - 30h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta – 60 h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.