Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z autorską metodą diagnozy potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym o normatywnym rozwoju, opóźnionym rozwoju i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Pełny opis:

Rozwój poznawczy prawidłowy i zaburzony w świetle badań.

Teoretyczny model oceny rozwoju poznawczego i jego weryfikacja.

Charakterystyka zdolności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym – zestaw zadań i narzędzia diagnostyczne.

Ocena zadań, interpretacja wykonania (film).

Arkusz diagnozy rozwoju poznawczego.

Etapy i warunki diagnozy dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju.

Algorytm postępowania diagnostycznego (dzieci o normatywnym i zaburzonym rozwoju - film).

Diagnozowanie rozwoju poznawczego dzieci w wieku 2 lata 6 miesięcy- 6 lat – symulacja diagnozy.

Prezentacja procedury diagnostycznej przygotowanej według algorytmu.

Literatura:

1. Kulesza, E.M. (2013). Dynamiczna diagnoza rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym. (maszynopis).

2. Kulesza, E. M. (2012). Szkoła Specjalna, 1. Warszawa: Wyd. APS.

3. Kulesza, E.M. (red.). (2011). Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się. Warszawa: Wyd. APS.

4. Kulesza, E. M. (2011). Szkoła Specjalna, 1, 2, 3,4,5. Warszawa: Wyd. APS.

5. Kulesza, E.M. (2004). Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego: Diagnoza i wspomaganie. Warszawa: Wyd. APS.

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o przebiegu rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym

Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat koncepcji diagnozy rozwoju poznawczego, warunków diagnozy, oceny zadań oraz algorytmu postępowania diagnostycznego

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy i wspomagania rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym w celu analizowania i interpretowania problemów diagnostycznych. Umie w sposób precyzyjny i spójny opisać wyniki diagnozy oraz skonstruować program terapeutyczny.

Potrafi posługiwać się szczegółowymi pojęciami teoretycznymi według modelu diagnozy E.M. Kuleszy w celu diagnozowania, interpretowania, prognozowania i wspomagania rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykładowa i ćwiczeniowa - symulacje diagnozy

Ocena w skali 2 (ndst) - 5 (bdb) na podstawie przygotowanej według algorytmu i przeprowadzonej procedury diagnostycznej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza
Prowadzący grup: Ewa Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.