Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring z promotorem pracy doktorskiej - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-TPD3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring z promotorem pracy doktorskiej - 3
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD-1
Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Współpraca z promotorem/promotorami ma postać cyklicznych indywidualnych spotkań poświęconych omawianiu postępów w tworzeniu rozprawy doktorskiej, a w szczególności: dyskusji nad literaturą naukową związaną z tematyką badań, pracy nad Indywidualnym Planem Badawczym, przebiegowi działań badawczych, opracowywaniu materiału badawczego i wniosków z badań, tworzeniu ostatecznego kształtu rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Zuzanna Bogumił, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Perkowska-Klejman, Magdalena Poraj-Weder, Agnieszka Siedler, Ewa Witkowska, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Aleksandra Gajda, Karolina Konopka, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Milena Miałkowska-Kozaryna, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Adam Solak, Katarzyna Stanek, Danuta Uryga, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są pomiędzy promotorem (i promotorem pomocniczym) a doktorantem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Marta Cobel-Tokarska, Izabela Kaźmierczak, Michał Kwiatkowski, Ilona Matysiak, Milena Miałkowska-Kozaryna, Iwona Omelańczuk, Joanna Rajchert, Marcin Sękowski, Anna Zajenkowska, Joanna Zalewska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Marta Cobel-Tokarska, Izabela Kaźmierczak, Ilona Matysiak, Joanna Rajchert, Anna Zajenkowska, Joanna Zalewska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są pomiędzy promotorem (i promotorem pomocniczym) a doktorantem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)