Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie aplikacji grantowych - podstawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-PAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie aplikacji grantowych - podstawy
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza

Zna źródła finansowania projektów naukowych, instytucje przyznających granty, kategorie środków, rodzaje konkursów.

Zna zasady przygotowania aplikacji grantowych: elementy z jakich składa się wniosek, rodzaje wymaganych dokumentów dodatkowych, elementy z jakich składa się część opisowa i kosztorys wniosku, jak również zasady oceny wniosku grantowego, procedury realizacji projektu oraz jego rozliczania.

Umiejętności

Potrafi samodzielnie przygotować wniosek grantowy spełniający kryteria konkursowe o grant wewnątrzuczelniany lub inny grant zewnętrzny.

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do składania projektów badawczych.

Pełny opis:

1. Granty na badania – rodzaje grantów, cele, rodzaje instytucji finansujących badania naukowe, ogólne zasady ubiegania się o środki na finansowanie badań naukowych.

2. Badania własne i badania statutowe finansowane przez uczelnie wyższe.

3. Ogólna procedura ubiegania się o finansowanie badań naukowych.

4. Kluczowe kryteria oceny wniosków grantowych:

- cel projektu,

- nowatorstwo/ oryginalność projektu,

- poprawność metodologiczna,

- znaczenie projektu dla nauki,

- znaczenie projektu dla praktyki.

5. Rodzaje zadań badawczych.

6. Konstrukcja kosztorysu projektu badawczego.

7. Przygotowanie autorskiego wniosku projektu badawczego finansowanego ze środków na badania własne/ statutowe uczelni.

8. Ogólne zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na badania własne/statutowe uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane artykuły będą przekazane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.