Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-EBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka badań naukowych
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarek
Prowadzący grup: Anna Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarek
Prowadzący grup: Anna Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów uczenia się: dyskusja i praca pisemna

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analizie potrzeby etyki w badaniach naukowych.

1. Dylematy, metodologia - etyka w psychologii, pedagogice i socjologii.

a. Wyśrubowane standardy metodologiczne.

b. Jak w badaniach naukowych godzić ze sobą afirmowanie prawdy i dobra oraz praktyczną użyteczność (casting hipotez).

c. Cele nauki - realny, idealny i cel jako kierunek.

d. Postawy naukowców wobec dylematów etycznych: rygoryzm, relatywizm i umiarkowanie.

2. Kodeks etyki pracownika naukowego.

a. Nierzetelność w badaniach|: rażące przewinienia i nierzetelne recenzowanie i cytowanie.

b. Zasady postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności: tryb zgłaszania, postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne.

3. Analiza krytyczna kodeksów etycznych psychologa, pedagoga i socjologa.

Literatura:

1. Galewicz, O etyce badań naukowych, Diametros nr 19 (marzec 2009)

2. Kodeks etyczny pracownika naukowego, wyd. 3, Załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r

3. Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej : Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / red. nauk. Anna Drabarek, Zbigniew Król

Źródła internetowe:

Kodeks etyczny psychologa, pedagoga i socjologa.

Uwagi:

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny i dyskusja

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 6 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Opracowanie lektur: 9 godzin

Sumarycznie student pracuje 25 godzin co daje 1 punkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)