Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolog wobec przekazów prasowych. Czytelnia - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-SCP2a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolog wobec przekazów prasowych. Czytelnia - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. SC, socjologia mediów, stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z elementami tutoringu grupowego.

1. Cotygodniowe zadania oparte na bieżącej lekturze prasy regionalnej, krajowej i zagranicznej oraz literatury faktu. Tytuły prasowe są uzgadniane każdorazowo pomiędzy prowadzącą/-ym a grupą. Tytuły prasy zagranicznej uwzględniają znajomość języków członków/-iń grupy.

2. Długoterminowe obserwacje przekazów medialnych.

3. Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu praktyczne zetknięcie z mediami w sposób wyrabiający trwały nawyk stałej lektury prasy.

4. Uwrażliwienie na rozłożone w czasie zjawiska związane ze społecznym aspektem tematów realizowanych w mediach, w tym w Internecie.

5. Samodzielne analizy wybranych mechanizmów ujawnianych w przestrzeni mediów, marketingu i public relations.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma rozszerzoną wiedzę o mediach lokalnych, ogólnopolskich i wybranych zagranicznych.

Posiada wiedzę o strukturze przekazu w mediach drukowanych i elektronicznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi analizować informacje dziennikarskie z wysokiej jakości czasopism i gazet.

Umie rozpoznawać gatunki dziennikarskie i poziom warsztatu.

Posiada umiejętność definiowania tematów do materiałów dziennikarskich i korzystania z różnych źródeł informacji.

Potrafi pracować i współdziałać w grupie.

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i dba o samodzielny rozwój.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Jest gotów/owa do systematycznego śledzenia prasy jako dodatkowego źródła danych o zjawiskach i procesach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Renata Siemieńska-Żochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)