Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-SKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie kultury, podstawowe koncepcje, kategorie, spory. Socjologiczne ujęcie kultury.

2. Układy kultury, uczestnictwo w kulturze.

3. Kultura, jednostka, społeczeństwo – relacje, procesy nabywania kultury.

4. Człowiek jako twórca kultury.

5. Zróżnicowanie kulturowe, problem wielokulturowości.

6. Przemiany kultury.

6. Czynniki stałości kultury.

7. Kultura narodowa, kultura ludowa, kultura masowa, kultura popularna.

8. Kultura rycerska i szlachecka.

9. Kultura mieszczańska.

10. Czas w społeczeństwie.

11. Przestrzeń społeczna i kultury lokalne.

12. Socjologia sztuki.

13. Kultura wizualna.

14. Socjologia podróży i turystyki.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii z zakresu socjologii kultury w obrębie socjologii, jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji kulturowych oraz zjawisk związanych z kulturą.

Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do społecznych obszarów aktywności człowieka.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska kulturowe z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych.

Potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury ważne z punktu widzenia socjologii.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii kultury; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cobel-Tokarska
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin ustny, pytania otwarte

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie kultury, podstawowe koncepcje, kategorie, spory. Socjologiczne ujęcie kultury.

2. Układy kultury, uczestnictwo w kulturze.

3. Kultura, jednostka, społeczeństwo – relacje, procesy nabywania kultury.

4. Człowiek jako twórca kultury.

5. Zróżnicowanie kulturowe, problem wielokulturowości.

6. Przemiany kultury.

6. Czynniki stałości kultury.

7. Kultura narodowa, kultura ludowa, kultura masowa, kultura popularna.

8. Kultura rycerska i szlachecka.

9. Kultura mieszczańska.

10. Czas w społeczeństwie.

11. Przestrzeń społeczna i kultury lokalne.

12. Socjologia sztuki.

13. Kultura wizualna.

14. Socjologia podróży i turystyki.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Golka, Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa

WYŚLĘ PAŃSTWU PDF Z LEGALNEGO ŹRÓDŁA MAILEM

Krajewski, Marek, 2005, Kultury kultury popularnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

http://otworzksiazke.pl/ksiazka/kultury_kultury_popularnej/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Nowicka Ewa 2006, Świat człowieka, świat kultury.

Kłoskowska Antonina 1983. SPOŁECZNE RAMY KULTURY

http://otworzksiazke.pl/ksiazka/spoleczne_ramy_kultury/

Uwagi:

wykład z elementami konwersatorium

nakład pracy studenta:

30h wykład

25h przygotowanie do zajęć

50h przygotowanie do egzaminu

25h czytanie lektur

17.03. Nagranie wykładu prof. Tomasza Szlendaka O BADANIACH UCZESTNICTWA W KULTURZE:

https://www.youtube.com/watch?v=69ZFwoP90TY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1AvuJpLskgabSypgtOL1UXGitzM61yYs_M8lbObImI6iRX-8o6KcYgAWo

24.03. Rozdział VII z "Socjologii kultury" M. Golki

filmy edukacyjne dotyczące tematu wielokulturowości:

1. https://www.youtube.com/watch?v=FdZZCqrG4kg

2. https://www.youtube.com/watch?v=QrlLvEujbvg

3. https://www.youtube.com/watch?v=14ZV9ydhssM

4. https://www.youtube.com/watch?v=JY-NQLaGyAk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.