Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-MR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zasady przygotowywania pracy magisterskiej.

2. Wybór tematu pracy.

3. Zapoznanie się z obszarem problematyki pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii problemów społecznych (instytucji, zachowań, postaw) w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie pracy magisterskiej.

Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne w zakresie pracy magisterskiej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskane dane do opisu i analizowania procesów społecznych, poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i metody analizy.

Posiada umiejętność przygotowania zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami wystąpień ustnych i pisemnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologiiobjętych tematem seminarium magisterskiego; jest gotów/-owa do krytycznejoceny odbieranych treści.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Siemieńska-Żochowska, Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.