Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PRD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ocenie podlega praca Studenta:

badanie dziecka do lat 6 przy pomocy wybranego arkusza diagnostycznego

opracowanie wybranego zaburzenia rozwoju dziecka (etiologia, sposoby terapii, opieka i edukacja) i zaprezentowanie treści przed grupą

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka.

Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka.

Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Literatura:

Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie proces rozwoju dziecka w kolejnych okresach dzieciństwa: rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; normy rozwojowe (różnorodność ujęć) oraz zjawisko dysharmonii (asynchronii) rozwojowej; rozwój i kształtowanie osobowości; zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych oraz teorie integralnego rozwoju dziecka lub ucznia.

Student /studentka zna i rozumie psychologiczne podstawy procesu rozwoju i uczenia się dzieci lub uczniów; modele rozwojowe uczenia się (koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych), metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

Umiejętności

Student /studentka potrafi obserwować procesy związane z rozwojem i uczeniem się dzieci lub uczniów i ich konteksty.

Student /studentka potrafi rozpoznawać bariery i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności związane z poziomem rozwoju.

Student /studentka potrafi rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do wykorzystania zdobytej wiedzy w celu wspierania rozwoju dziecka i ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Przeprowadzenie badania i wypełnienie arkusz diagnostycznego

Przedstawienie prezentacji na temat wybranego zaburzenia rozwoju.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca Studenta:

badanie dziecka do lat 6 przy pomocy wybranego arkusza diagnostycznego

opracowanie wybranego zaburzenia rozwoju dziecka (etiologia, sposoby terapii, opieka i edukacja) i zaprezentowanie treści przed grupą

Pełny opis:

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka.

Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka.

Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Literatura:

Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Uwagi:

Nakład pracy Studenta:

udział w zajęciach - 15 godzin

przygotowanie i przeprowadzanie diagnozy dziecka - 5 godzin

opracowanie i prezentacja wybranego zaburzenia rozwoju - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocenie podlega praca Studenta:

badanie dziecka do lat 6 przy pomocy wybranego arkusza diagnostycznego

opracowanie wybranego zaburzenia rozwoju dziecka (etiologia, sposoby terapii, opieka i edukacja) i zaprezentowanie treści przed grupą

Pełny opis:

Sfery, etapy i uwarunkowania rozwoju dziecka.

Pojęcie i cechy dysharmonii rozwojowej.

Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju dziecka. Uwarunkowania rozwoju dziecka.

Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny i elementy rozwoju moralnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wybrane zaburzenia podstawowych procesów psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Trudności w uczeniu się i wybrane sposoby ich przezwyciężania.

Literatura:

Ilg, Frances L., Ames, Louise Bates, Baker, Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Przetacznik-Gierowska, Maria : Makiełło-Jarża, Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

Schaffer, Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

Woynarowska, Barbara [et al.] : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Uwagi:

Nakład pracy Studenta:

udział w zajęciach - 15 godzin

przygotowanie i przeprowadzanie diagnozy dziecka - 5 godzin

opracowanie i prezentacja wybranego zaburzenia rozwoju - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.