Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna - 1 (trzymiesięczna; 480 godzin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3P-PSS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna - 1 (trzymiesięczna; 480 godzin)
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W trakcie praktyki student powinien wykonać następujące zadania:

1. Zapoznać się z formalnymi podstawami funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, tzn. z przepisami prawa, strukturą organizacyjną oraz zasadami finansowania (rozliczania, zdobywania funduszy).

2. Zapoznać się z trybem zgłaszania klientów.

3. Włączać się w realizację zajęć pracownika socjalnego (przez niego wskazanych).

4. Poznać stosowane przez pracowników socjalnych:

- sposoby prowadzenia wywiadów środowiskowych i udzielania pomocy;

- sposoby nawiązywania kontaktów z tzw. „trudnymi” klientami;

- sposoby opracowywania planu pracy;

- sposoby egzekwowania ustaleń odnośnie współdziałania klienta w rozwiązywaniu jego trudności życiowych.

5. Poznać skuteczność doboru formy pomocy stosownej do sytuacji klienta.

6. Zapoznać się z formami współpracy ośrodka pomocy społecznej z innymi instytucjami.

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada zaawansowaną wiedzę z pracy socjalnej, w szczególności organizacji pozarządowych świadczących pracę socjalną różnym grupom klientów.

Posiada wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania człowieka w środowisku lokalnym oraz struktur społecznych.

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu komunikacji w relacji pracownik socjalny – klient.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zaplanować pomoc dla klienta będącego w trudnej sytuacji życiowej, korzystającego z różnych form pomocy i wsparcia.

Potrafi współpracować z innymi osobami w celu udzielenia pomocy i wsparcia stosując się do zasad etycznych.

Potrafi zastosować zasady etyczne z Kodeksu Etyki Pracownika Socjalnego w praktyce.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma potrzebą ciągłego doskonalenia i podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy socjalnej.

Potrafi wczuć się w sytuację klientów pomocy społecznej oraz okazać im zrozumienie i wsparcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.